Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs piedalās dažādos starptautisko organizāciju rīkotajos pretkorupcijas pasākumos, iniciatīvās un diskusijās par pretkorupcijas jautājumiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs:

  • koordinē Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijā paredzēto saistību izpildi Latvijā. Šī konvencija ir vienīgais universālais tiesiski saistošais pretkorupcijas instruments pasaulē;
  • koordinē Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) izteikto rekomendāciju izpildi Latvijā. GRECO mērķis ir uzlabot dalībvalstu spēju apkarot korupciju, analizējot pastāvošo valsts likumdošanas struktūru un praksi un sniedzot rekomendācijas korupcijas apkarošanas veicināšanai, kā arī uzraugot to izpildi;
  • Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijā (OECD) regulāri piedalās Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas sanāksmēs un savas kompetences ietvaros ievieš šīs darba grupas veiktajā Latvijas 3. fāzes novērtējumā izteiktās rekomendācijas.

Tāpat Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs regulāri organizē ārvalstu pārstāvju vizītes Latvijā, lai dalītos iestāžu pieredzē korupcijas novēršanā un apkarošanā.

ANO

Informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju
Skatīt vairāk

GRECO

Informācija par Eiropas Padomes Pretkorupcijas valstu grupu (GRECO)
Skatīt vairāk

OECD

Informācija par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvenciju un darba grupu
Skatīt vairāk