Valsts amatpersonas par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem var tikt sauktas pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

Atbilstoši minētā likuma 30. pantam valsts amatpersonai ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Zaudējumu piedziņa no amatpersonas notiek neatkarīgi no tā, vai amatpersonu par minētā likuma noteikumu pārkāpšanu sauc pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

Administratīvā atbildība

Valsts amatpersonām par noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā var tikt piemērots naudas sods no 70 līdz 700 eiro, nosakot amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā.

Savukārt, nepildot minētajā likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz interešu konflikta novēršanu, amatpersonām var tikt piemērots naudas sods līdz 350 eiro, nosakot amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā.

Kriminālatbildība

Ja radīts būtisks kaitējums valsts vai sabiedrības interesēm, vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, amatpersonai var tikt piemērots šāds sods: brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

Ja minēto izdarījusi amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, tai var tikt piemērots šāds sods: brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs, naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Lai valsts amatpersonu sauktu pie kriminālatbildības par tai noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpumu, jākonstatē būtisks kaitējums. Būtisks kaitējums rodas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā:

  • nodarīts mantisks zaudējums, kas izdarīšanas brīdī nav mazāks par piecu minimālo mēnešalgu kopsummu, un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses;
  • nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi nav bijis mazāks par desmit minimālo mēnešalgu kopsummu;
  • ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses.

Administratīvie pārkāpumi

Informācija par pieņematajiem lēmumiem
Skatīt vairāk