Statuss:
Īstenošanā
EEZ un KNAB logo

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

Projekta ietvaros līdz 2023. gada 30. aprīlim paredzēts īstenot trīs nozīmīgas aktivitātes:

  1. Izveidot tiešsaistes ziņošanas platformu ziņošanai par iestādes kompetences jautājumiem.
  2. Organizēt divas apjomīgas sociālās kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par korupcijas izpausmes veidiem un nepieciešamību ziņot par novērotajiem pārkāpumiem.
  3.  Īstenot pasākumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas un analītiskās kapacitātes stiprināšanai.

Korupcijas aisbergs

EEZ grantu atbalstītā sociālā kampaņa "Korupcijas aisbergs"
Skatīt vairāk

Atbalsts projekta īstenošanai ir saņemts no Eiropas Ekonomikas zonas grantu 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”. EEZ grantu programmas ietvaros Iekšlietu ministrija darbojas kā programmas apsaimniekotājs, savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir projekta īstenotājs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros saņem dotācijas 552 500 eiro apmērā no EEZ grantiem.

Saistītās publikācijas:

Vizuāls attēls, kurā ir EEZ grantu un KNAB logo, četru Lihtenšteinas institūciju logo, kā arī teksts, ka KNAB apgūst Lihtenšteinas pieredzi pretkorupcijas jomā
Attēlā redzami KNAB un Austrijas Federālā pretkorupcijas biroja pārstāvji.
Fotogrāfijā redzami KNAB, kā arī Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pārstāvji, kas ir kompetentā Norvēģijas institūcija godprātības un ētiskuma veicināšanā un atbildīga par pretkorupcijas izglītošanas sistēmu publiskajā pārvaldē.
Nosaukumi: Eirojust, Rijksrecherche, Paleis van Justitie
Sarkans un balts krāsu laukums ar tekstu "Sabiedriskās domas aptauja" un EEZ grantu un KNAB logo
KNAB un Islandes Premjerministra biroja pārstāvji
Korupcijas aisbergs
Korupcijas aisbergs Daugavā
Korupcijas aisbergs
LAMPA
EEZ un KNAB logo
EEZ un KNAB logo