Statuss:
Īstenošanā
EEZ un KNAB logo

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

Projekta ietvaros līdz 2024. gada 30. aprīlim paredzēts īstenot trīs nozīmīgas aktivitātes:

  1. Izveidot tiešsaistes ziņošanas platformu ziņošanai par iestādes kompetences jautājumiem.
  2. Organizēt divas apjomīgas sociālās kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par korupcijas izpausmes veidiem un nepieciešamību ziņot par novērotajiem pārkāpumiem.
  3. Īstenot pasākumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas un analītiskās kapacitātes stiprināšanai.

Atbalsts projekta īstenošanai ir saņemts no Eiropas Ekonomikas zonas grantu 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”. EEZ grantu programmas ietvaros Iekšlietu ministrija darbojas kā programmas apsaimniekotājs, savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir projekta īstenotājs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros saņem dotācijas 552 500 eiro apmērā no EEZ grantiem.

Tiešsaistes ziņošanas platforma

Ziņošanas platformas "Ziņo KNAB!" lietotne

Saite uz ziņošanas platformas lejuplādēšanu App Store
Skatīt vairāk

Ziņošanas platformas "Ziņo KNAB!" lietotne

Saite uz ziņošanas platformas lejuplādēšanu Google Play
Skatīt vairāk

Projektā īstenotās sociālās kampaņas

KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē

EEZ grantu projekta otrā sociālā kampaņa "KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē"
Skatīt vairāk

Korupcijas aisbergs

EEZ grantu projekta pirmā sociālā kampaņa "Korupcijas aisbergs"
Skatīt vairāk

Saistītās publikācijas

Sievietes rokas, kurās ir gaiša aploksne
Plakāts ar rīcības soļiem, saskaroties ar korupciju: 1) neiesaistīties, 2) ziņot KNAB, 3) sekot līdzi iesniegtās informācijas virzībai
Baneris ar kampaņas devīzi "Korupcija smacē! Ziņo KNAB lietotnē", kā arī attēls ar planšetdatoru, kurā spēlēts kampaņas interaktīvais rīks
Attēlā redzams Magnuss Eriņš un informācija, ka "Korupcija SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē".
Attēlā redzami KNAB rīkotās domapmaiņas dalībnieki
Teksts: "KNAB apgūst Dānijas Nacionālās policijas pieredzi trauksmes cēlēju ziņojumu pieņemšanā un apstrādē". Zem teksta Eiropas Ekonomikas zonas grantu un KNAB logo. Pa labi: fotogrāfija, no kreisās divi vīrieši un divas sievietes.
Balts teksts uz sarkana forna "KNAB iepazīst Polijas Pretkorupcijas dienesta pieredzi datu analītikas jomā". Pa labi Polijas Pretkorupcijas dienesta logo, zem tā - Eiropas Ekonomikas zonas un KNAB logo.
Eiropas Ekonomikas zonas grantu logo (uz balta fona ar melniem burtiem "Iceland Liechtenstein Norway grants" ar dažādu formu figūrām. Pa labi KNAB logo - melns ērglis, kam apkārt dzeltens riņķis, kurā ar melniem burtiem rakstīts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs", zem ērgļa melniem burtiem "KNAB" un iestādes devīze "Gods pār varu"
Vizuāls attēls, kurā ir EEZ grantu un KNAB logo, četru Lihtenšteinas institūciju logo, kā arī teksts, ka KNAB apgūst Lihtenšteinas pieredzi pretkorupcijas jomā
Attēlā redzami KNAB un Austrijas Federālā pretkorupcijas biroja pārstāvji.
Fotogrāfijā redzami KNAB, kā arī Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pārstāvji, kas ir kompetentā Norvēģijas institūcija godprātības un ētiskuma veicināšanā un atbildīga par pretkorupcijas izglītošanas sistēmu publiskajā pārvaldē.
Nosaukumi: Eirojust, Rijksrecherche, Paleis van Justitie
Sarkans un balts krāsu laukums ar tekstu "Sabiedriskās domas aptauja" un EEZ grantu un KNAB logo
KNAB un Islandes Premjerministra biroja pārstāvji
Korupcijas aisbergs
Korupcijas aisbergs Daugavā
Korupcijas aisbergs
LAMPA
EEZ un KNAB logo
EEZ un KNAB logo