Teksts: "KNAB apgūst Dānijas Nacionālās policijas pieredzi trauksmes cēlēju ziņojumu pieņemšanā un apstrādē". Zem teksta Eiropas Ekonomikas zonas grantu un KNAB logo. Pa labi: fotogrāfija, no kreisās divi vīrieši un divas sievietes.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji mācību vizītē apguva Dānijas Nacionālās policijas pieredzi iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ziņojumu pieņemšanā un apstrādē. Vizīte aizvadīta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros.

KNAB pārstāvji tikās ar Dānijas Nacionālās policijas struktūrvienībām, kas atbild par iekšējiem auditiem un saņemtajiem ziņojumiem. Vizītes laikā KNAB pārstāvji guva ieskatu policijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmā, tās regulējošajos iekšējos normatīvajos aktos, kā arī šādu ziņojumu izmeklēšanas kārtībā un specifikā.

Pieredzes apmaiņas vizīte aizvadīta no 30. maija līdz 1. jūnijam. Tā īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas grantiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.