Eiropas Ekonomikas zonas grantu logo (uz balta fona ar melniem burtiem "Iceland Liechtenstein Norway grants" ar dažādu formu figūrām. Pa labi KNAB logo - melns ērglis, kam apkārt dzeltens riņķis, kurā ar melniem burtiem rakstīts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs", zem ērgļa melniem burtiem "KNAB" un iestādes devīze "Gods pār varu"

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja vairākas Islandes institūcijas, kuru darbības joma skar finanšu izmeklēšanu un analīzi. Vizīte aizvadīta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros.

KNAB amatpersonas vizītes laikā tikās ar pārstāvjiem no prokuratūras, policijas, Finanšu izlūkošanas dienesta, kā arī Islandes banku asociācijas un banku sektora. Tikšanās laikā KNAB pārstāvji tika iepazīstināti ar finanšu izmeklēšanas un analīzes aspektiem Islandes tiesībaizsardzības institūciju izmeklētajās krimināllietās, kas saistītas ar krāpšanu un valsts un ārvalstu amatpersonu kukuļošanu. Tāpat KNAB un Islandes institūciju pārstāvji apmainījās pieredzē par publiskās un privātās partnerības sadarbības modeļiem starp tiesībaizsardzības institūcijām, Finanšu izlūkošanas dienestu un finanšu sektoru.

Pieredzes apmaiņas vizīte aizvadīta no 2. līdz 3. martam. Tā īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas grantiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.