Izpludināta Rīgas panorāma, pa virsu balts EEZ grantu logo

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) noslēdzis vairāk nekā trīs gadus ilgušo Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu līdzfinansēto projektu “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā”. Projekta mērķis bija veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

KNAB sekmīgi īstenojis trīs galvenās projekta aktivitātes: izveidota jauna tiešsaistes ziņošanas platforma, rīkotas divas sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī veikti daudzveidīgi pasākumi KNAB izmeklēšanas un analītiskās kapacitātes stiprināšanai.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Tiesībaizsardzības iestādēm darbā ar ziņotājiem ir jāpiedāvā daudzveidīgi kanāli, kā informēt par iespējamām pretlikumībām. Pateicoties EEZ grantu projektam, Latvijas iedzīvotāji var ziņot KNAB par iespējamu korupciju ērtā, mūsdienīgā un inovatīvā platformā. Tāpat projekts stiprinājis arī KNAB kapacitāti un prasmes gan darbā ar ziņotājiem, gan arī koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā. Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!”

KNAB galveno projekta aktivitāti izpildīja pērn septembrī, kad iedzīvotāji sāka lietot Latvijā līdz šim nebijušas funkcionalitātes platformu “Ziņo KNAB!” ziņošanai par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem. Salīdzinājumā ar citiem ziņošanas kanāliem platformā ikviens iedzīvotājs, kurš iesniedzis informāciju par iespējamām pretlikumībām, līdz noteiktam brīdim var sekot līdzi ziņojuma virzībai KNAB. Tas nodrošina iespēju ne tikai saņemt atgriezenisko saiti par iespējamo pretlikumību esamību, bet arī iesniegt papildu informāciju un šifrētā veidā sazināties ar atbildīgo KNAB amatpersonu.

Informāciju par iespējamām pretlikumībām var iesniegt fiziskas, juridiskas, kā arī anonīmas personas. Tāpat platformā iespējams iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, kas atbilst Trauksmes celšanas likuma prasībām. Iedzīvotāji informāciju platformā var iesniegt sev ērtā veidā gan tiešsaistē zino.knab.gov.lv, gan arī mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB!”.

Lai iedzīvotājus iepazīstinātu ar ziņošanas platformu un aicinātu neklusēt par iespējamu korupciju, 2023. gada septembrī KNAB īstenoja sabiedrības informēšanas kampaņu “KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē”. Savukārt 2021. gadā KNAB projektā īstenoja informatīvu kampaņu, kuras mērķis bija veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju.

Projektā 13 apjomīgu mācību laikā stiprināta vairāk nekā 850 personu kompetence par finanšu izmeklēšanu un analīzi, pārrobežu korupcijas noziegumu atklāšanu un izmeklēšanu, darbu ar ziņotājiem u.c. tematiem. Izglītotās personas nodarbinātas ne tikai KNAB, bet arī Valsts ieņēmumu dienestā, Finanšu izlūkošanas dienestā, Valsts policijā, Iekšējā drošības birojā un Latvijas Republikas prokuratūrā.

Papildus KNAB darbinieku zināšanas stiprinātas 11 ārvalstu pieredzes apmaiņas braucienos uz Lihtenšteinu, Islandi, Austriju, Itāliju, Slovākiju u.c. valstīm. Ārvalstu vizītēs visbiežāk apgūta partnerdienestu pieredze analītikas jomā, un to laikā ne tikai stiprināta jau esošā sadarbība, bet arī dibināti jauni kontakti efektīvai sadarbībai un pieredzes apmaiņai nākotnē.

Tāpat projektā veiktas trīs sabiedriskās domas aptaujas, kurās noskaidrota Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju attieksme pret korupciju. Trīsgadu periodā gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju attieksmē pret kukuļošanu novērojamas minimālas izmaiņas un vidēji četri no pieciem iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieļauj kukuļdošanu. Tas norāda uz iedzīvotāju noturīgu un kopumā noraidošu attieksmi pret kukuļošanu.

KNAB īstenoja EEZ grantu līdzfinansēto projektu “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” no 2020. gada 6. oktobra līdz š.g. 30. aprīlim. Atbalsts projekta īstenošanai ir saņemts no EEZ grantu 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.