EEZ granti
Nosaukumi: Eirojust, Rijksrecherche, Paleis van Justitie

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvija” ietvaros vairāki Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji, t.sk. analītiķi un izmeklētāji, pieredzes apmaiņas vizītē apguva Nīderlandes pieredzi un labo praksi stratēģiskās un taktiskās analīzes veikšanā, kā arī guva plašāku ieskatu šīs valsts cīņā ar korupciju.

Pieredzes apmaiņas vizītē, kas notika no 2022. gada 16. līdz 20. maijam, aizvadītas vairākas sanāksmes, kurās KNAB pārstāvji tikās ar ekspertiem no dažādām Nīderlandes institūcijām, tostarp Nīderlandes Nacionālā Iekšējās izmeklēšanas departamenta (Rijksrecherche), Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst), Pretkorupcijas centra (Anti Corruptie Centrum), Naudas atmazgāšanas novēršanas centra (Anti Money-Laundering Centre), Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) u.c.

Pieredzes apmaiņas vizīte īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas grantiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.