Vizuāls attēls, kurā ir EEZ grantu un KNAB logo, četru Lihtenšteinas institūciju logo, kā arī teksts, ka KNAB apgūst Lihtenšteinas pieredzi pretkorupcijas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Lihtenšteinas tiesībaizsardzības, finanšu izmeklēšanas un citas institūcijas. Vizīte aizvadīta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros.

KNAB amatpersonas vizītes laikā tikās ar pārstāvjiem no dažādām Lihtenšteinas publiskā sektora iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, tostarp: Ārlietu biroja, Finanšu centra inovāciju un digitalizācijas biroja, Finanšu tirgus regulatora, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Finanšu izlūkošanas dienesta, Tirdzniecības kameras un Banku asociācijas.

Pieredzes apmaiņa aizvadīta no 8. līdz 11. novembrim. Tās laikā Lihtenšteinas institūciju pārstāvji iepazīstināja ar operatīvo un izmeklēšanas darbu korupcijas apkarošanā, taktiskās, stratēģiskās un finanšu analīzes veikšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī iepazīstināja ar tiesībaizsardzības iestāžu pilnvarām piekļūt un savstarpēji apmainīties ar finanšu datiem. Tāpat KNAB pārstāvji apguva Lihtenšteinas pieredzi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā un blokķēžu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju pārraudzībā.

Pieredzes apmaiņas vizīte īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas grantiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.