Korupcijas novēršana EEZ granti
EEZ un KNAB logo

Š.g. 6. oktobrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstīja līgumu par projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanu.

KNAB Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

Projekta ietvaros līdz 2022.gada 31.decembrim paredzēts īstenot trīs nozīmīgas aktivitātes: tiešsaistes ziņošanas platformas izveidi ziņošanai par biroja kompetences jautājumiem, organizēt divas apjomīgas sociālās kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par korupcijas izpausmes veidiem un nepieciešamību ziņot par novērotajiem pārkāpumiem, kā arī īstenot pasākumus KNAB izmeklēšanas un analītiskās kapacitātes stiprināšanai.

Pirmo sociālo kampaņu, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvo ietekmi ne tikai uz valsts ekonomiku, bet uz katra iedzīvotāja dzīves līmeni un ziņošanas nozīmi korupcijas mazināšanā, plānots uzsākt 2021.gada sākumā.

Saskaņā ar projekta īstenošanas grafiku tiešsaistes ziņošanas platformu plānots nodot sabiedrības lietošanā līdz 2021.gada beigām. Galvenā atšķirība no esošajām ziņošanas platformām – informācijas sniedzējam būs iespēja sekot līdzi sava ziņojuma virzībai, tai skaitā arī tajos gadījumos, kad informācija būs sniegta anonīmi.

Projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai piešķirts finansējums 650 000 eiro apmērā, tostarp EEZ piešķirtais finansējums 552 500 eiro un finansējums no Latvijas valsts budžeta – 97 500 eiro.

Papildus informācija par EEZ finanšu instrumentu pieejama šeit: https://www.iem.gov.lv/lv/eiropas-ekonomikas-zonas-eez-finansu-instruments-2014-2021