Plakāts ar rīcības soļiem, saskaroties ar korupciju: 1) neiesaistīties, 2) ziņot KNAB, 3) sekot līdzi iesniegtās informācijas virzībai

Amatpersona pieprasa kukuli par atļaujas piešķiršanu – šāda nepatīkama situācija var skart daudzus, kas veido savu uzņēmējdarbību vai risina privātus jautājumus. Saskaroties ar iespējamu korupciju reālās dzīves situācijās, var rasties apjukums. Pēdējos gados iedzīvotāju vidū saglabājas tendence par pieredzētajām korupcijas situācijām pastāstīt saviem draugiem, radiniekiem vai sekotājiem sociālajos tīklos, taču, vai tā ir pareizā rīcība?

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāve Inta Nolle skaidro: “Saskaroties ar kukuļa pieprasījumu, ir būtiski neapmulst un atcerēties trīs pareizas rīcības soļus. Pirmkārt, neiesaistīties! Ir jāsaka “nē”, ja valsts vai pašvaldības amatpersona tiešā veidā vai aplinkus apgalvo, ka kukuļa došana varētu palīdzēt “atrisināt” konkrēto jautājumu. Piekrītot kukuļa  došanai, kukuļdevējam jārēķinās, ka tā ir ne tikai iesaistīšanās noziegumā, bet arī korupcijas cikla, no kura nevar tikt laukā, uzturēšana.

Otrkārt, ziņot, pēc iespējas ātrāk, sazinoties ar KNAB. Kukuļošana ir slēpta, tāpēc šādu  noziegumu izskaušanā liela nozīme ir tieši iedzīvotāju personiskajai atbildības apziņai un ziņošanai. Tagad ziņot par iespējamo korupciju ir iespējams arī anonīmi tiešsaistes platformā vai tās mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB!”.

Treškārt, uzticēties KNAB darbam, izmantojot iespēju sekot līdzi informācijas virzībai. Ziņošana par kukuļa pieprasīšanu ir tikai pirmais posms, jo pēc informācijas saņemšanas KNAB to rūpīgi pārbauda. Platformā vai tās lietotnē “Ziņo KNAB!” var sekot līdzi informācijas virzības progresam un turpināt saziņu ar atbildīgo KNAB amatpersonu arī tad, ja ziņots anonīmi.”

Kā zināt, vai dotais mājiens par kukuli vai gatavība “sakārtot lietas” tiešām ir korupcija? “Jāatceras, ka sabiedrības uzdevums nav būt izmeklētājiem, bet ziņot pēc iespējas precīzāku informāciju, lai izmeklētāji var veikt savu darbu. Svarīgi ir nestāstīt citiem par savu saziņu ar KNAB, jo tas var traucēt korupcijas pierādīšanai un negodprātīgo amatpersonu saukšanai pie atbildības. Arī draugu vai ģimenes lokā pausta informācija, nerunājot par sūdzībām sociālajos tīklos, var apgrūtināt vai pat izslēgt iespējamību iegūt pietiekamus pierādījumus, jo tas ļauj potenciāli iesaistītajiem sagatavoties un slēpt pierādījumus,” uzsver KNAB pārstāve I. Nolle.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par korupcijas ietekmi uz tiesiskumu un valsts labklājību, kā arī aicinātu iedzīvotājus ziņot par korupciju jaunajā KNAB tiešsaistes ziņošanas platformā vai tās mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB!”, KNAB īsteno informatīvu kampaņu “KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē”. Kampaņā ir izstrādāts arī informatīvais plakāts “Saskāries ar korupciju?” par rīcības soļiem korupcijas situācijās. Lai labāk izprastu, kas ir sadzīvē sastopamās korupcijas situācijas, iedzīvotāji ir aicināti izmēģināt KNAB interaktīvo video – izglītojošu rīku, kas veido izpratni par korupciju un liek aizdomāties par korupcijas riskiem un koruptīvu lēmumu negatīvajām sekām gan personīgā, gan valstiskā līmenī

Interaktīvais video

Iejūties "KORUPCIJA SMACĒ!" spēles spēlētāja lomā un pieņem lēmumus dažādu jautājumu risināšanā
Skatīt vairāk

Atbalsts kampaņas īstenošanai saņemts no EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā.