EEZ granti
Attēlā redzami KNAB un Austrijas Federālā pretkorupcijas biroja pārstāvji.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros vairāki Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Austriju un apguva tiesībsargājošo institūciju pieredzi un labo praksi darbā ar ziņotājiem un trauksmes cēlējiem.

Vizītes laikā tika pārrunāta Austrijas pieeja cīņā ar korupciju, tostarp sabiedrības informēšanas jomā, iepazīti aktuālie IT risinājumi un apgūta digitālās ekspertīzes prakse pirmstiesas izmeklēšanas procesā.

Pieredzes apmaiņas vizītē, kas notika no 2022. gada 7. līdz 10. jūnijam, aizvadītas KNAB pārstāvju tikšanās ar ekspertiem no Austrijas Centrālās ekonomisko un korupcijas lietu prokuratūras, kas uztur un administrē tiešsaistes ziņošanas platformu, un pārstāvjiem no Austrijas Federālā pretkorupcijas biroja (BAK).   

Pieredzes apmaiņas vizīte īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas grantiem. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.