EEZ granti
Korupcijas aisbergs Daugavā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) īstenotās un Eiropas Ekonomikas zonas grantu (EEZ granti) atbalstītās sociālās kampaņas ietvaros Daugavā, 11. novembra krastmalā pie Akmens tilta, Rīgā, izvietots īpašs vides objekts – korupcijas aisbergs. Tas simbolizē mazu korupcijas aisberga redzamo daļu, zem sevis slēpjot plašu negatīvo ietekmi gan uz korupcijā iesaistītajiem dalībniekiem, gan sabiedrību kopumā.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Korupcija ir krimināli sodāms noziegums, tomēr tā neapstājas brīdī, kad notikusi kukuļošana vai cita koruptīva darbība un iesaistītās personas sauktas pie atbildības. Tā ir tikai korupcijas aisberga redzamā daļa. Korupcijas aisberga neredzamā daļa ir daudz dziļāka un ietekmē ne tikai tos, kas iesaistīti korupcijā, bet netieši arī mūs visus kā sabiedrību. Korupcijas aisbergs ir dziļš, un katrs kukuļošanas vai cits korupcijas izpausmes gadījums, ja tas paliek nepamanīts, neizmeklēts, iesaistītās personas nesaņem adekvātu sodu, palielina šo neredzamo aisberga daļu. Vienlaicīgi tas atņem mums katram kā Latvijas iedzīvotājam iespēju dzīvot labāk.”

KNAB norāda, ka viens no lielākajiem korupcijas pastāvēšanas iemesliem ir sabiedrības tolerance, kas var izpausties gan kā tieša koruptīvu darbību atbalstīšana, gan arī kā vienaldzība, piemēram, neziņošana, kad personas rīcībā nonākusi informācija par iespējamu korupciju. Šī gada pavasarī KNAB veiktā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka 34 % aptaujāto iedzīvotāju ziņotu KNAB, ja saskartos ar korupciju. Tikmēr 30 % par to nevis ziņotu, bet gan izstāstītu tikai saviem radiem un paziņām, kas liedz iespējas tiesībaizsardzības iestādēm efektīvi apkarot korupciju.

Korupcijas aisbergs Daugavā atradīsies līdz KNAB sociālās kampaņas beigām, t.i., Starptautiskajai Pretkorupcijas dienai, ko pasaulē atzīmē 9. decembrī. KNAB aicina iedzīvotājus korupcijas aisbergu aplūkot, nedrūzmējoties pie objekta un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. KNAB atgādina, ka sociālās kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju.

Atbalsts kampaņas īstenošanai saņemts no EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana. Kampaņa īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros, kur KNAB saņem dotācijas no EEZ grantiem.  Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā.

EEZ un KNAB logo