EEZ granti
Fotogrāfijā redzami KNAB, kā arī Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pārstāvji, kas ir kompetentā Norvēģijas institūcija godprātības un ētiskuma veicināšanā un atbildīga par pretkorupcijas izglītošanas sistēmu publiskajā pārvaldē.

No 30. maija līdz 3. jūnijam Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji viesojas Norvēģijā un apgūst pieredzi godprātības veicināšanā publiskajā sektorā, kas ir svarīgs aspekts interešu konflikta novēršanā, korupcijas risku mazināšanā un ziņošanas veicināšanā, kā arī partiju finansēšanas un uzraudzības jomā.

Vizītes mērķis ir sekmēt godprātību, ētiskumu un vērtības publiskajā pārvaldē Latvijā, tostarp plašāk iekļaujot šīs tēmas KNAB organizēto mācību saturā, kā arī iepazīt Norvēģijas pretkorupcijas izglītošanas sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot pretkorupcijas jautājumu iedzīvināšanai praksē institucionālā un individuālā līmenī.

Nedēļu ilgās vizītes laikā paredzētas vairākas sanāksmes, kurās KNAB pārstāvji tiekas ar ekspertiem no Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas, kas ir kompetentā institūcija godprātības un ētiskuma veicināšanā un atbildīga par pretkorupcijas izglītošanas sistēmu publiskajā pārvaldē. Vizītes laikā notiek arī sanāksmes un labās prakses apmaiņa par normatīvo regulējumu un tā piemērošanu politisko partiju finansēšanā un uzraudzībā ar ekspertiem no Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas un Norvēģijas Centrālā statistikas biroja, kas šajā valstī uztur datu bāzi ar partiju darbības pārskatiem un apkopo tajos norādīto informāciju.

Pieredzes apmaiņas vizīte ir daļa no EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvām. Iniciatīvu mērķis ir stiprināt divpusējo sadarbību starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un EEZ grantu saņēmējvalstīm.

KNAB saņēmis EEZ grantu atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā.