EEZ granti
KNAB un Islandes Premjerministra biroja pārstāvji
KNAB un Islandes Premjerministra biroja pārstāvji

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē apguva Islandes kā mazas valsts pieredzi par interešu konflikta novēršanas, nepotisma mazināšanas, lobēšanas regulējuma ieviešanas un citiem pretkorupcijas jautājumiem.

Lai gan patlaban Latvijas normatīvais regulējums skaidri nosaka robežas, kad veidojas interešu konflikts, tas neizslēdz situācijas, kad amatpersonas realizē amata pilnvaras attiecībā uz personām, ar kurām tām ir cieša psiholoģiskā saikne. Tāpat Latvijā joprojām sastopams nepotisms – t.s. radu būšana, kas ietver ienesīgu amatu vai īpašumu piešķiršanu radiniekiem varas nostiprināšanas nolūkā. Šo negatīvo parādību Latvijā neregulē neviens normatīvais akts. Tādējādi vizītes mērķis bija iepazīties ar Islandes pieredzi, lai veicinātu uzlabojumus Latvijas normatīvajā regulējumā, kas attiecas uz interešu konflikta novēršanu un šādu situāciju izmeklēšanu, kā arī šķietamo interešu konfliktu un nepotisma novēršanu.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā, kas notika no 2022. gada 4. līdz 8. aprīlim, aizvadītas vairākas sanāksmes, kurās KNAB pārstāvji tikās ar ekspertiem no dažādām Islandes institūcijām, tostarp Islandes Premjerministra biroja, Islandes parlamenta (Altinga), Islandes Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas, Islandes valsts Revīzijas iestādes un Islandes policijas, kā arī šīs valsts prokuroru un tiesībsargu.

Pieredzes apmaiņas vizīte ir daļa no EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvām. Iniciatīvu mērķis ir stiprināt divpusējo sadarbību starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un EEZ grantu saņēmējvalstīm.

KNAB saņēmis EEZ grantu atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā.