Atbilstoši publiski pieejamai VAS “Latvijas gaisa satiksme” aeronavigācijas informācijai par gaisa telpas zonām un ierobežojumiem uz teritoriju pie Vanšu tilta (Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēkas un tai piegulošo teritoriju) ir attiecināmi četri lidojumu ierobežojumi, un lidojumu veikšanai virs šīs teritorijas ir nepieciešams saņemt atļauju. Ja lidojumu paredzēts veikt lidojumu ierobežojumu zonā virs Latvijas Bankas, pirms lidojuma veikšanas tas jāsaskaņo arī ar Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes atbildīgo personu. Ņemot to vērā, bez saskaņošanas ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju virs iestādes ir aizliegts, piemēram, veikt bezpilota lidaparātu jeb dronu lidojumus.

Saskaņojuma iegūšana

Lai saskaņotu lidojumu, vismaz 14 kalendārās dienas iepriekš jāvēršas ar rakstveida iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Ja paredzēts veikt paaugstināta riska lidojumu, iesniegumam jāpievieno ekspluatācijas atļauja. Informācija par konkrētā lidojuma prasībām pieejama VA "Civilās aviācijas aģentūra" tīmekļvietnē http://uas.caa.lv. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērš uzmanību, ka, veicot bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumu, bezpilota gaisa kuģa (drona) pilotam jāievēro konkrētajā UAS ģeogrāfiskajā zonā noteiktie nosacījumi un ierobežojumi, kas pieejami VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē www.airspace.lv/drones.

Iesniegumu par drona lidojuma saskaņošanu var iesniegt klātienē, vai nosūtīt to Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pa pastu uz adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010. Dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt nosūtot tos uz e-pastu pasts@knab.gov.lv vai vai izmantojot e-adresi.

Saskaņojot dronu lidojumus virs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, netiek saskaņota Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja filmēšana, fotografēšana vai jebkāda cita veida dokumentēšana, izmantojot dronu.

Nesaskaņota drona lidojuma gadījumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersona vai viņa pilnvarota persona ir tiesīga pieņemt lēmumu par drona piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērš uzmanību, ka par drona lidojuma saskaņošanu ar lūgumu jāvēršas pie katra attiecīgās zonas pārvaldītāja. Informācija par to pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” interneta vietnē https://www.airspace.lv/drones/lv.