Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Parakstu vākšana

Atbilstoši likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 34.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam, fiziskā persona, juridiskā persona, reģistrēta jebkuru šādu personu apvienība vai iniciatīvas grupa aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu un aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu  izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu x koeficients 0,00007 x vēlētāju skaits iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Aģitācijas periodam, kas sākas 2019.gadā – 100 384,98 EUR. Aģitācijas periodam, kas sākas 2020.gadā – 108 840,74 EUR.

Aģitācijas veicējs var finansēt aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likuma ierosināšanu un aģitāciju par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu, tai skaitā veikt dāvinājumus (ziedojumus) no saviem likumīgi gūtajiem ienākumiem.

Aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likuma ierosināšanu un aģitāciju par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu nedrīkst finansēt no līdzekļiem, kas:
1) tieši vai pastarpināti iegūti no ārvalstīs reģistrētām juridiskajām personām un ārvalstu pilsoņiem;
2) iegūti no anonīma maksātāja (nav norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
3) iegūti, izmantojot trešās personas starpniecību, kad, īstenojot savu personisko ieinteresētību finansēt aģitāciju, tiek izmantoti citas personas identitātes dati vai kad aģitācijas finansēšanai tiek ziedots ar citas personas starpniecību.

Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vai preses izdevums, kas vienojies ar aģitācijas veicēju par aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanu elektroniskā plašsaziņas līdzekļa piešķirtajā raidlaikā vai preses izdevumā.

Aģitācijas veicējs, kas vienojies ar kādu pakalpojuma sniedzēju par aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanu internetā par samaksu, telpās un publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma piederības vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu nosūtīšanai, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanu.

Divu nedēļu laikā pēc aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu perioda beigām iniciatīvas grupa sagatavo un iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam aģitācijas pārskatu, kurā norāda aģitācijas izdevumu finansēšanas avotus un izdevumus atbilstoši šā likuma 34.panta piektajā daļā noteiktajiem veidiem.

Persona, kas pārkāpusi šajā likumā noteiktos aģitācijas ierobežojumus, aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību vai citādi nav ievērojusi šā likuma prasības, saucama pie likumā noteiktās atbildības.

Ieņēmumu un izdevumu pārskats (veidlapas)

Paziņojums (veidlapas)

Informācija par pieļaujamo izdevumu summu

Informācija par pārbaudēm

 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 20.09.2018.-19.09.2019. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 2390 EUR, izdevumi 2387,36 EUR).
 • Partijai “No sirds Latvijai” 15.05.2018.-14.05.2019. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 EUR, izdevumi 0 EUR).
 • Biedrībai “Varu Latvijas tautai” 25.11.2016.-06.11.2017. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 EUR, izdevumi 0 EUR).
 • Biedrībai "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" 19.09.2017.-18.09.2018. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 360,00 EUR, izdevumi 359,35 EUR).
 • Biedrībai "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" 19.09.2016.-18.09.2017. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 7736,13 EUR, izdevumi 3175,46 EUR).
 • Partijai “No sirds Latvijai” 22.04.2017.-21.04.2018. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 EUR, izdevumi 0 EUR).
 • Biedrībai “Varu Latvijas tautai” 14.11.2015.-13.11.2016. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 EUR, izdevumi 0 EUR).
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 19.09.2015.-18.09.2016. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 3987,50 EUR, izdevumi 2386,60 EUR).
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 07.08.2014.-06.08.2015. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 2794,00 EUR, izdevumi 446,06 EUR).
 • Biedrībai “Sargāsim mūsu bērnus!” 28.11.2013.-27.11.2014. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 7331,96 EUR, izdevumi 6702,14 EUR).
 • Biedrībai “Par latu, pret eiro” 15.05.2013.-14.05.2014. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 369,94 EUR, izdevumi 164,28 EUR).
 • Biedrībai “Latvija par latu” 29.05.2013.-04.11.2013. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 EUR, izdevumi 0 EUR).