Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Budžets

Informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktuālajām tāmēm valsts budžeta programmām

(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", 19.8.2. punkts)

Aktuālās tāmes 2018.gadam

Informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantu)

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. 1 panta pirmo daļu valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku atalgojumu nosaka ņemot vērā:

  • amatam atbilstošu mēnešalgu grupu,
  • amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi, ko veido divas komponentes:
    • amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums,
    • valsts dienestā nostrādātais laiks.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā atalgojuma noteikšanai izmantoti augstākminētie nosacījumi.

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaksāto atvaļinājuma naudu par nākošo mēnesī.

Atalgojumā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā arī par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu pildīšanu.

Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu
(atbilstoši Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūnija rezolūcijai Nr. 111-1/99)