Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Budžets

Informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktuālajām tāmēm valsts budžeta programmām

(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", 11.17.punkts)

Aktuālās tāmes 2017.gadam

Informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantu)

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. 1 panta pirmo daļu valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku atalgojumu nosaka ņemot vērā:

  • amatam atbilstošu mēnešalgu grupu,
  • amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi, ko veido divas komponentes:
    • amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējums,
    • valsts dienestā nostrādātais laiks.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā atalgojuma noteikšanai izmantoti augstākminētie nosacījumi.

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām 2018.gada februārī

Ienākumu aprēķinu un izmaksu saraksts par 2018.gada februāri

Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu
(atbilstoši Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūnija rezolūcijai Nr. 111-1/99)