Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

GRECO

Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs koordinē Līgumā Par Eiropas Padomes par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu paredzēto saistību izpildi Latvijā.

GRECO mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju, dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā, kontrolējot šo dalībvalstu pieņemto saistību izpildi.

Šobrīd GRECO sastāvā ir 49 dalībvalstis. Plašāk par GRECO.

Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Līgumam Latvija pievienojās 2000. gada 15.jūnijā.
Līdz 2004.gada 21.aprīlim Tieslietu ministrija bija atbildīga par Līgumā paredzēto saistību izpildes koordināciju. Atbilstoši grozījumiem likumā „Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu” pēc 2004.gada 21.aprīļa šīs saistības pārņēma Birojs. Minēto saistību izpildei Birojs sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm to kompetences ietvaros.

Latvija ir pievienojusies visiem starptautiskajiem līgumiem, kuru saistību izpildi uzrauga GRECO un tie ir: Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija un Papildprotokols, Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvencija.

GRECO ceturtā novērtēšanas kārta tika uzsākta 2012.gada 1.janvārī.
Ceturtās kārtas ietvaros tiek vērtēta korupcijas novēršana attiecībā uz parlamenta deputātiem, tiesnešiem un prokuroriem.

Novērtēšanas ziņojums par Latviju tika pieņemts GRECO 58.plenārsēdes laikā (2012.gada decembrī).
Ziņojuma teksts latviešu valodā

Atbilstības ziņojums par Latviju tika pieņemts GRECO 67.plenārsēdes laikā (2015.gada martā).
Ziņojuma teksts latviešu valodā

Atbilstības starpziņojums par Latviju tika pieņemts GRECO 71.plenārsēdes laikā (2016.gada martā).
Ziņojuma teksts latviešu valodā

Novērtēšanas ziņojums par Latviju tika pieņemts GRECO 80.plenārsēdes laikā (2018. gada jūnijā).
Ziņojuma teksts latviešu valodā

Novērtēšanas ziņojums par Latviju tika pieņemts GRECO 82.plenārsēdes laikā (2019. gada martā).
Ziņojuma teksts latviešu valodā.