Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Vakances

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz 2 (diviem) vakantajiem Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas galvenā speciālista amatiem

Prasības pretendentiem:

•    Akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā vai finansēs;
•    Vismaz divu gadu pieredze normatīvo aktu piemērošanā, administratīvo aktu sagatavošanā un uzraudzības un kontroles funkcijas veikšanā;
•    Zināšanas par administratīvo tiesību un valsts pārvaldes iekārtu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
•    Pieredze liela apjoma informācijas apstrādē un analīzē;
•    Vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
•    Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internets);
•    Atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta piektās daļas prasībām un likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa).

Amata pienākumi:

•    kontrolēt likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildi, kā arī citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto papildu ierobežojumu ievērošanu atbilstoši KNAB noteiktajai kompetencei;
•    likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā apjomā pārbaudīt valsts amatpersonu (noteiktajos gadījumos – arī bijušo valsts amatpersonu) deklarācijās norādīto informāciju, lai konstatētu, vai valsts amatpersonas deklarācijā norādītā informācija nesatur ziņas par noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu;
•    normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros sastādīt administratīvos protokolus par atklātajiem pārkāpumiem, vest lietvedību administratīvo pārkāpumu lietas, sagatavot lēmumu projektus administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajās lietās;
•    kompetences ietvaros izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus (sūdzības), veikt resoriskās pārbaudes un sagatavot atbilžu projektus;
•    sagatavot skaidrojumus par likuma normu piemērošanu un piedalīties sabiedrības izglītošanā.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

•    Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
•    Sociālās garantijas;
•    Mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 26.3 amata saimei, IV līmenim (11.mēnešalgu grupa) un atbilstoši piešķirtajai kategorijai.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivācijas vēstuli, CV ar šobrīd veicamo amata pienākumu aprakstu un izglītības dokumentu kopijas līdz 2017.gada 19.maijam iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104 k-2, Rīga, LV-1001 vai nosūtīt uz e-pastu knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālrunis uzziņām 67797216.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciālista (politikas plānošanas un tiesību aktu izstrādes jautājumos)  amata vietu

Prasības pretendentiem:

•    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
•    labas zināšanas tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un analīzē;
•     izpratne par korupcijas novēršanas un apkarošanas jomu;
•    prasme izskaidrot un pārliecināt par savu viedokli;
•    teicama rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties;
•    vismaz divu svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir angļu valoda;
•    atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta piektās daļas prasībām un likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa).

Amata pienākumi:

•    izstrādāt tiesību aktu projektus un attīstības plānošanas dokumentu projektus, kā arī organizēt to virzību, tajā skaitā nodrošinot apspriešanu  ar nozarē iesaistītajām personām un to izveidotajām biedrībām par Biroja kompetencē esošajiem jautājumiem;
•    sagatavot atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu projektiem un attīstības plānošanas dokumentiem Biroja kompetencē esošajos jautājumos;
•    veikt publisku personu darbības un tiesiskā regulējuma analīzi, vērtējot korupcijas riskus;
•    savas kompetences ietvaros pārstāvēt Biroju starpinstitūciju sanāksmēs un darba grupās;
•    izstrādāt pārskatus, rekomendācijas, metodikas un vadlīnijas.


Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

•    Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
•    Sociālās garantijas;
•    Mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 21. amata saimei IV līmenim (11.mēnešalgu grupa) un atbilstoši piešķirtajai kategorijai.

Motivācijas vēstuli, CV ar šobrīd veicamo amata pienākumu aprakstu un izglītības dokumentu kopijas līdz 2017.gada 19.maijam nosūtīt vai iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104 k-2, Rīga, LV-1001 vai nosūtot uz e-pastu knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālrunis uzziņām  67797216.