Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Vakances

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciālista (izglītošanas jautājumos) amata vietu

Prasības pretendentiem:

•    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komunikācijā, socioloģijā, politoloģijā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē vai pedagoģijā;
•    atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta trešās daļas prasībām un likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa);
•    izpratne par KNAB darbību un valsts pārvaldi kopumā;
•    darba pieredze izglītošanas jomā;
•    ļoti labas prezentēšanas prasmes un teicama rakstu valoda (prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties mutiski un rakstītos tekstos);
•    vismaz divu svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir angļu valoda.

Amata pienākumi:

•    plānot, organizēt un vadīt sabiedrības izglītošanas pasākumus par interešu konflikta novēršanu, publiskās pārvaldes profesionālo ētiku, korupcijas cēloņiem, izpausmes formām, negatīvajām sekām un nepieciešamajiem pretkorupcijas pasākumiem;
•    sagatavot publicēšanai KNAB mājas lapā informāciju par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem;  
•    sagatavot informatīvos materiālus, sniegt metodisko palīdzību valsts un pašvaldību iestādēm korupcijas risku novēršanā;
•    sagatavot metodiskos un apmācību materiālus.

Mēs piedāvājam:

•    personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
•    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
•    mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 35. amatu saimei, III līmenim (10. mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas.

Pretendentiem jāiesniedz:

•    motivācijas vēstule, īsi raksturojot savu priekšstatu par sabiedrības izglītošanas pasākumu pretkorupcijas jomā veikšanu;
•    CV ar pašreizējā darba vietā veicamo pienākumu īsu aprakstu;
•    augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Minētos dokumentus līdz 2017.gada 21.aprīlim nosūtīt vai iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104 k-2, Rīga, LV-1010 vai uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv (ar norādi "Amatu konkursam"). Tālrunis uzziņām 67356137-245.