Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Vakances

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu  uz 3 (trīs) vakantām Izmeklēšanas nodaļas Izmeklētāja/as amata vietām

Prasības pretendentiem:
•    Augstākā juridiskā izglītība;
•    Vismaz trīs gadu pieredze pirmstiesas izmeklēšanā;
•    Spēja strādāt patstāvīgi un iekļauties komandā, spēja strādāt ar augstu atbildības sajūtu;
•    Teicamas saskarsmes un argumentācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus augstas darba intensitātes apstākļos;
•    Laba rakstu valoda, prasme skaidri un pārliecinoši izteikties rakstītos tekstos, labas prasmes darbā ar datoru;
•    Vienas svešvalodas zināšanas;
•    Darba pieredze ar ekonomiska rakstura noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai apkarošanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    Atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta piektās daļas prasībām un likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa).

Amata pienākumi:
•    Veikt pirmstiesas izmeklēšanu;
•     izskatīt iesniegumus, sūdzības un materiālus, veicot resoriskās pārbaudes.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
•    Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
•    sociālās garantijas;
•    veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
•    nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
•    elastīgu darba laiku;
•    mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 28.1 amata apakšsaimei, IIB līmenim (11.mēnešalgu grupa) un atbilstoši darbinieka kategorijai - no 808 euro līdz 1382 euro pirms nodokļu nomaksas.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 13.janvārim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104 k-2, Rīga, LV-1010 vai nosūtīt uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālrunis uzziņām 67356137-245.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciālista (politikas plānošanas un tiesību aktu izstrādes jautājumos) amata vietu

Prasības pretendentiem:
•    Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
•    Labas zināšanas tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un analīzē;
•    Izpratne par korupcijas novēršanas un apkarošanas jomu;
•    Prasme izskaidrot un pārliecināt par savu viedokli;
•    Pārliecinošas prezentācijas prasmes;
•    Laba rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties rakstītos tekstos;
•    Labas angļu un krievu valodas zināšanas;
•    Atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta piektās daļas prasībām un likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa).

Amata pienākumi:
•    Izstrādāt tiesību aktu projektus, attīstības plānošanas dokumentu projektus, tajā skaitā informatīvo ziņojumu projektus;
•    Izstrādāt pārskatus, rekomendācijas, metodikas un vadlīnijas;
•    Veikt tiesiskā regulējuma analīzi, vērtējot korupcijas riskus;
•    Sagatavot atzinumus;
•    Sagatavot informatīvos materiālus;
•    Sniegt tiesību normu skaidrojumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetences ietvaros;
•    Pārstāvēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju starpinstitūciju sanāksmēs un darba grupās.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
•    Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
•    Sociālās garantijas;
•    Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
•    Elastīgu darba laiku;
•    Mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 36.amata, III līmenim (12.mēnešalgu grupa) un atbilstoši darbinieka kategorijai - no 1006 euro līdz 1647 euro pirms nodokļu nomaksas.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada 13.janvārim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104 k-2, Rīga, LV-1010 vai nosūtīt uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālrunis uzziņām 67356137-245.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto galvenā speciālista (iekšējā auditora) amata vietu

Prasības pretendentiem:
•    Augstākā izglītība Informācijas un komunikāciju tehnikas jomā vai tiesību zinātnē, ko var aizstāt ar augstāko izglītību citā jomā, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze risku analīzes vai iekšējā audita jomā;
•    Darba pieredze iekšējā auditā;
•    Spēja strādāt patstāvīgi, spēja plānot, organizēt savu darbu;
•    Prasme iegūt un analizēt informāciju, lai izdarītu pamatotus secinājumus;
•    Laba rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties rakstītos tekstos;
•    Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
•    Vismaz divas svešvalodas (krievu, angļu, vācu vai franču);
•    Vēlams valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts vai biedrības "Iekšējo auditoru institūts" atzītu iekšējā auditora profesionalitāti apliecinošs sertifikāts;
•    Atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta trešās daļas prasībām un likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9.panta otrā daļa).

Amata pienākumi:
•    patstāvīgi veikt auditu, sniegt konsultācijas un sagatavot audita ziņojumus;
•    vadīt auditu norisi un nodrošināt iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos iekšējā audita posmos;
•    izteikt ieteikumus procesu un sistēmu darbības uzlabošanai;
•    piedalīties iekšējā audita darba plānu un pārskatu sagatavošanā;
•    izstrādāt audita procedūras;
•    apmācīt jaunākos darbiniekus.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:
•    Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
•    Sociālās garantijas;
•    Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
•    Elastīgu darba laiku;
•    Mēnešalgu atbilstoši amatam noteiktajai 15 saimei, III līmenim (10.mēnešalgu grupa) un atbilstoši darbinieka kategorijai - no 740 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017.gada  13.janvārim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Brīvības ielā 104 k-2, Rīga, LV-1010 vai nosūtīt uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālrunis uzziņām 67356137-245.