Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiksas personas instūcijā


Metodika ienākumu un parādsaistību proporcijas noteikšanai (projekts)

Lejuplādēt


Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Vadlīnijas valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa noteikšanai

Lejuplādēt


Vadlīnijas korupcijas risku novēršanai Publisko iepirkumu likumā noteikto izņēmumu piemērošanā

Lejuplādēt


Vadlīnijas korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanai, veicot mazos iepirkumus

Lejuplādēt


Rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošajās institūcijās

Lejuplādēt


Korupcijas risku analīze par būvniecības procesu uzraudzību būvatļauju izsniegšanas posmā Latvijas pašvaldībās

Lejuplādēt


Informatīvais materiāls "Atšķirība starp tiesisku lobēšanu un korupciju"

Lejuplādēt


Bilde par cilvēku pieskaroties kaktusam