Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Likumi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Krimināllikums

Kriminālprocesa likums

Operatīvās darbības likums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Administratīvā procesa likums

Informācijas atklātības likums

Par valsts noslēpumu

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Publisko iepirkumu likums

Konvencijas

ANO Pretkorupcijas konvencija

Konvencija par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas

Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija

Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas Papildprotokols 

Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvencija

Eiropas Padomes līgums par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencija par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos

Citi resursi 

Tiesību aktu izstrādes rokasgrāmata ANO Pretkorupcijas konvencijas īstenošanai

Eiropas Savienības Padomes lēmums 2008/852/TI (2008.gada 24.oktobris) par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu

Eiropas Savienības Padomes pamatlēmums 2003/568/TI (2003.gada 22.jūlijs) par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā

Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācijas CM/Rec(2007)15 par vēlēšanu atspoguļojumu medijos (angļu valodā)

Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācijas Rec(2003)4 par kopīgiem pretkorupcijas noteikumiem politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanā ( angļu valodā)

Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendācija dalībvalstīm Rec(2000)10 par amatpersonu rīcības kodeksiem

Eiropas Padomes Ministru komitejas Rezolūcija (97)24 par divdesmit pamatprincipiem cīņai ar korupciju

Eiropas Savienības vispārīgās pretkorupcijas politikas dokuments COM(2003) 317 (angļu valodā)

Likumi par Latvijas Republikas pievienošanos starptautiskajiem līgumiem (konvencijām):

Par 1997.gada 26.maija Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas
Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta,
pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu

Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu

Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju

Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas Papildprotokolu

Par Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvenciju