Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumi Nr.307
" Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"

  • Pielikums: PAZIŅOJUMA VEIDLAPA par personas ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem

Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.255
"Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"

Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1159
"Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"

Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1055
" Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu"

Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.128
" Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība"

Ministru kabineta 2018.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.192
"Kārtība, kādā izveido komisiju, kas izvērtē iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, un komisijas darbības un lēmumu pieņemšanas kārtība"

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.556
" Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums "

Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumi Nr.751
" Kārtība, kādā politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā"

Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.591
" Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem"

Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478
" Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti"