Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja statuss

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi un pārbauda, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijai, aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Ministru kabinets institucionālo pārraudzību īsteno ar Ministru prezidenta starpniecību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā darbībā ievēro Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus.

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības sākumu tiek uzskatīts 2002. gada 10. oktobris, kad Saeima amatā iecēla pirmo iestādes priekšnieku.

Misija

Mēs vēršamies pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu amatpersonām uzticētās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs.