Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Aicinājums neatbalstīt grozījumus Maksātnespējas likumā

7. Decembris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina Saeimas deputātus neatbalstīt šī gada 8. decembra sēdē izskatīšanai paredzētos grozījumus Maksātnespējas likumā, jo valsts amatpersonas statusa noteikšanai ir būtiska loma maksātnespējas jomas sakārtošanai valstī kopumā.

KNAB ieskatā valsts amatpersonas statusa piešķiršana maksātnespējas administratoriem būtiski uzlabotu maksātnespējas procesa tiesiskumu, jo šīm amatpersonām būtu jāievēro visi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi. Tādējādi nodrošinot maksātnespējas administratoru kā valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot šo amatpersonu, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz maksātnespējas administratoru darbību, veicinātu maksātnespējas administratoru darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos maksātnespējas administratoru darbībai.

KNAB pauž neizpratni par pieņemto  lēmumu izslēgt normu Maksātnespējas likumā, kas  paredzēja, ka maksātnespējas procesa administratori būtu pielīdzināmi valsts amatpersonām. Šāds solis ievērojami samazinās iespējas kontrolēt maksātnespējas administratoru darbības likumību.

Ar Saeimas Juridiskajā komisijā atbalstīto priekšlikumu tiek novērsta normu dublēšanās divos normatīvajos aktos, t.i., Maksātnespējas likumā un IKNL. Tiek izslēgta Maksātnespējas likumā ietvertā un neviennozīmīgi interpretējamā terminoloģija, kas nebija atbilstoša IKNL, nosakot, ka amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir “pielīdzināti” valsts amatpersonām.

KNAB vērš uzmanību, ka neatkarīgi no minēto grozījumu pieņemšanas Maksātnespējas likumā, maksātnespējas administratori ir valsts amatpersonas, kurām saskaņā ar IKNL 4. panta 1. daļas 26. punktu ir jāievēro IKNL noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi.

Papildus KNAB atgādina, ka Satversmes tiesā par apstrīdēto normu konstitucionalitāti vērsās vairāki maksātnespējas procesa administratori, kuri vienlaikus ir arī nodokļu (finanšu) konsultanti vai kapitālsabiedrībās ieņem valdes locekļa amatu. Pieteikumu iesniedzēji pauda uzskatu, ka ar apstrīdētajām normām noteiktais valsts amatpersonas statuss liedzot viņiem turpmāk darboties gan kā maksātnespējas procesa administratoriem, gan saglabāt esošās nodarbošanās citās jomās (nodokļu konsultācijas, darbība komercsabiedrību valdēs). Satversmes tiesa (2016. gada 22. februārī) atzina, ka ar apstrīdētajām normām noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi neliedz pieteikuma iesniedzējiem darboties kā maksātnespējas procesa administratoram un vienlaikus veikt savu profesionālo darbību kā nodokļu (finanšu) konsultantam vai ieņemt amatu kapitālsabiedrības valdē.

KNAB pievienojas Tieslietu ministrijas viedoklim, ka, izslēdzot normu par valsts amatpersonas statusa piešķiršanu maksātnespējas administratoriem, var tikt radīts lavīnveidīgs efekts turpmākiem mēģinājumiem veikt izmaiņas arī IKNL.

KNAB aicina Saeimas deputātus atbildīgi un izsvērti pieņemt lēmumus, kas saistīti ar valsts amatpersonu statusa piešķiršanu vai atcelšanu.