Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Apstiprināta KNAB stratēģija 2020.-2022.gadam

7. Janvāris, 2020.

Ministru prezidents 2019.gada 23.decembrī ar rīkojumu Nr.357 apstiprinājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja stratēģiju 2020.–2022.gadam (turpmāk – Stratēģija).

Stratēģija ir vidēja termiņa Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) vadības dokuments, kura mērķis ir nodrošināt efektīvu KNAB darbības plānošanu un īstenošanu tā kompetencē esošo funkciju un uzdevumu ietvaros laikposmā no 2020. līdz 2022.gadam.

Turpmākajos gados KNAB resursus koncentrēs četru prioritāro uzdevumu veikšanai.

Pirmkārt, valsts amatpersonu prettiesiskas rīcības iespējamības ar publiskas personas mantu un finanšu līdzekļiem mazināšana. Stratēģijas darbības periodā KNAB noteicis šādas prioritārās jomas: finanšu sektors, tiesu varas institūcijas, veselības aprūpe, kā arī publiskie iepirkumi. Īpašu uzmanību KNAB pievērsīs publiskajiem iepirkumiem Eiropas Savienības finansētajos projektos, iepirkumiem būvniecības nozarē, Latvijas lielākajās pašvaldībās un Rail Baltica projektā.

Otrkārt, paralēlās finanšu izmeklēšanas nodrošināšana katrā KNAB izmeklētajā kriminālprocesā ar mērķi identificēt, arestēt un konfiscēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Treškārt, politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas uzraudzības pilnveidošana, piemērojot jauno politisko partiju finansēšanas modeli.

Ceturtkārt, KNAB cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana, efektivizējot iestādes analītiskās, operatīvās un izmeklēšanas spējas.

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto pienākumu un Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa instrukciju Nr.3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2020.–2022.gadam pieejama šeit.