Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB administratīvi soda Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes vecāko inspektori

6. Augusts, 2020.

31. jūlijā stājās spēkā Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedums, kas atstāj spēkā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu administratīvi sodīt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas vecāko inspektori Jeļenu Kozeri par amatpersonas amata funkciju īstenošanu interešu konflikta situācijā attiecībā uz radinieku, kā arī citu amatpersonu ietekmēšanu.

2019. gada 21. novembrī KNAB pieņēma lēmumu administratīvi sodīt J. Kozeri, kura 2018.  gada 5. novembrī notikušā ceļu satiksmes negadījuma apstākļu noskaidrošanā un fiksēšanā pārkāpa likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmās daļas, 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta, 21. panta pirmās daļas 1. punkta, kā arī 22. panta otrās daļas prasības.

KNAB konstatēja, ka J. Kozere savā brīvajā laikā saņēma zvanu par ceļu satiksmes negadījumu, kurā iesaistīts viņas brālis. Pēc zvana saņemšanas vecākā inspektore devās uz negadījuma vietu, kur aktīvi piedalījās negadījuma apstākļu noskaidrošanā un fiksēšanā, diktējot tekstu, ko radiniekam rakstīt paskaidrojumā, un veicot nekorektu alkohola koncentrācijas noteikšanas pārbaudi. Papildus J. Kozere pieņēma pārējo negadījumā iesaistīto personu paskaidrojumus, kā arī veica citas darbības un deva norādes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonām, kas piedalījās ceļu satiksmes negadījuma apstākļu noskaidrošanā un fiksēšanā.

Šajā situācijā J. Kozere atradās interešu konflikta situācijā, jo īstenoja valsts amatpersonas amata funkcijas, kas ietekmēja vai varēja ietekmēt radinieka personiskās vai mantiskās intereses. Tāpat J. Kozere izmantoja savu amata stāvokli, lai ietekmētu citu valsts amatpersonu, kamēr tā sagatavo vai izdod administratīvos aktus vai veic uzraudzības u.c. funkcijas attiecībā uz amatpersonas radinieku un jautājumiem, kuru izlemšana ietekmē vai var ietekmēt tās radinieka personiskās vai mantiskās intereses.

Par interešu konflikta pārkāpumu KNAB piemēroja J. Kozerei 350 eiro naudas sodu, kā arī papildsodu – liegumu divus gadus ieņemt noteiktus valsts amatpersonas amatus. Sodītā amatpersona KNAB lēmumu pārsūdzēja Daugavpils tiesā, kas J. Kozeres pārsūdzību apmierināja daļā, atceļot amatu ieņemšanas liegumu. Abas puses tiesas spriedumu pārsūdzēja Latgales apgabaltiesā, kas pilnībā atstāja spēkā KNAB pieņemto lēmumu, norādot, ka “J. Kozere ar savām darbībām ne tikai degradēja valsts policijas prestižu un darbu, bet arī citiem valsts policijas darbiniekiem ir radījusi paļāvību, ka par tik būtiskiem pārkāpumiem tiesa aprobežojas ar naudas sodu”.

KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule: “KNAB pieņemtais lēmums un tiesas spriedums ir nepārprotams atgādinājums ikvienai amatpersonai izmantot tai uzticētās pilnvaras godprātīgā un taisnīgā veidā. Gadījumi, kad amatpersonas pilnvaras krustojas ar personīgajām interesēm un radu un draugu būšanu, nav pieņemami un ir sodāmi ar pilnu likuma bardzību – gan naudas sodu, gan terminētu liegumu ieņemt noteiktus amatus. Tikai nepārprotami disciplinējoši mēri var kalpot kā mācībstunda gan pašiem pārkāpējiem, gan citām amatpersonām.”

Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 29. jūlija spriedums nav pārsūdzams un stājās spēkā 31. jūlijā.