Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Autostāvvietu abonementu lietā iesaistītās amatpersonas samaksājušas tām piemērotos naudas sodus un labprātīgi atlīdzinājušas radīto kaitējumu

26. Februāris, 2021.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) noslēdzis administratīvā pārkāpuma procesu par pretlikumīgu SIA “Rīgas satiksme” maksas autostāvvietu mēneša abonementu izmantošanu. Visas trīs administratīvi sodītās valsts amatpersonas samaksājušas tām piemērotos naudas sodus kopumā 950 eiro apmērā, kā arī viena valsts amatpersona labprātīgi atlīdzinājusi valstij radīto kaitējumu 2000 eiro apmērā.

KNAB konstatēja, ka trīs amatpersonas – bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, bijušais Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics un bijušais Rīgas domes deputāts Andris Bačkurs –  nav ievērojušas  likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) valsts amatpersonām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.

Pārbaudes laikā KNAB secināja, ka Rīgas domes amatpersonas E. Balševics un A. Bačkurs nodeva trešajai personai, t.i., vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J. Pūcem, bezatlīdzības izmantošanai Rīgas domei piederošu mantu – SIA “Rīgas satiksme” maksas autostāvvietu mēneša abonementu. Tādējādi Rīgas domes amatpersonas rīkojās neatbilstoši ar pašvaldībai piederošu mantu un savā darbībā neievēroja IKNL noteiktos ierobežojumus valsts amatpersonām. Savukārt J. Pūce, pieņemot dāvanu – izmantojot Rīgas domei piederošo maksas autostāvvietu mēneša abonementu –, prettiesiski guva sev labumu un pārkāpa valsts amatpersonai noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus.

KNAB par IKNL normu neievērošanu visas trīs amatpersonas sauca pie administratīvās atbildības, piemērojot J.Pūcem 400 eiro, E.Balševicam 350 eiro un A.Bačkuram 200 eiro naudas sodu. Visas amatpersonas tām piemērotos naudas sodus iemaksājušas valsts budžetā. Papildus piemērotajam naudas sodam J. Pūce labprātīgi atlīdzināja valstij radīto kaitējumu, proti, mantisko labumu, ko guva, pārkāpjot IKNL noteiktos ierobežojumus, 2000 eiro apmērā, veicot iemaksu valsts budžetā. KNAB norāda, ka labprātīga kaitējuma atlīdzināšana kā atbildību mīkstinošs apstāklis tiek ņemts vērā, nosakot sodu.

KNAB skaidro, lai uzsāktu kriminālprocesu jābūt noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts mantisks zaudējums, kas pārsniedz piecu minimālo mēnešalgu kopsummu. Ievērojot, ka konkrētajā gadījumā netika konstatēts būtisks kaitējums, amatpersonu darbības vērtētas administratīvā pārkāpuma procesā.

Ar pilnu informāciju par pieņemtajiem lēmumiem minētajās administratīvā pārkāpuma lietās var iepazīties KNAB tīmekļa vietnē.