Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB izstrādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004. - 2007.gadam

15. Oktobris, 2003.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu, kas nosaka, ka KNAB izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģiju un valsts programmu, kuru apstiprina Ministru kabinets, izstrādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004.-2007.gadam.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma nodrošinās Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģijas, kura 2003. gada 11. septembrī tika izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē, īstenošanu.

Stratēģija tika izstrādāta kā vidēja termiņa (pieciem gadiem) politikas dokuments, kurā ietverti valdības politikas pamatprincipi, attīstības mērķi un prioritātes korupcijas novēršanā un apkarošanā, turpretī programma nosaka konkrētus uzdevumus un to izpildes termiņus valsts institūcijām un pašvaldībām korupcijas novēršanā un sabiedrības izglītošanā, uzsverot arī korupcijas apkarošanas pilnveidošanas iespējas. Tādējādi KNAB vēlas uzsvērt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma nav deklaratīvs dokuments.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma ir vidēja termiņa (četriem gadiem) politikas dokuments, kura mērķu un rezultātu sasniegšanai tiek noteikti sekojoši īstenošanas virzieni:

I. Valsts iestāžu un pašvaldību darbības uzlabošana korupcijas iespēju samazināšanai

1. Valsts iestāžu un pašvaldību atbildības un atskaitīšanās sabiedrībai pilnveidošana, atklātības un informācijas pieejamības nodrošināšana

2. Iekšējās kontroles un iekšējā audita sistēmas pilnveidošana valsts institūcijās

3. Valsts un pašvaldību amatpersonu interešu konfliktu novēršana

4. Valsts nodokļu un nodevu administrēšanas sistēmas pilnveidošana korupcijas iespēju mazināšanai

5. Valsts un pašvaldību iepirkumu atklātuma, vienlīdzības un taisnīguma nodrošināšana

6. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, mazinot korupcijas iespējas

7. Ētiskuma nostiprināšana valsts pārvaldē, pašvaldībās un privātā uzņēmējdarbībā

8. Valsts un pašvaldību amatpersonu izglītošana korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā

II. Koruptīvo tiesībpārkāpumu apkarošanas uzlabošana

III. Politisko organizāciju finansiālas un saimnieciskās darbības, kā arī ziedojumu patiesuma un likumības kontroles nodrošināšana

IV. Starptautiskās sadarbības attīstība korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā

V. Sabiedrības izglītošana korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas īstenošanai tiek plānots papildu finansējums: kopumā laika posmā no 2004. - 2007. gadam būtu nepieciešami vairāk kā 16 miljoni latu, kas nodrošinātu paredzēto uzdevumu izpildi.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas projekts tika apspriests ar vairāku valsts institūciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī tiesību speciālistiem un politologiem. KNAB pateicas visiem iepriekš minētajiem par palīdzību valsts programmas izveidē.