Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iebilst pret Saeimas ierosinātajiem partiju finanšu pārbaužu termiņiem

9. Decembris, 2003.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzskata, ka, uzliekot pienākumu sešu mēnešu laikā veikt ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudi un savu atzinumu publiskot reizē par visām iesniegtajām deklarācijām, Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums zaudēs savu jēgu un nenodrošinās partiju finansēšanas noteikumu izpildes kvalitatīvu kontroli.

Tādējādi tiek apšaubīts likuma mērķis - nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Lai nodrošinātu KNAB veikto politisko organizāciju deklarāciju pārbaužu kvalitāti un pietiekamu pierādījumu gūšanu iespējamajiem pārkāpumiem, KNAB ierosina pagarināt šobrīd Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma grozījumos 2.lasījumā akceptēto termiņu (6 mēneši) ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju pārbaudēm līdz 12 mēnešiem no deklarāciju iesniegšanas termiņa. Arī politisko organizāciju (partiju) priekšvēlēšanu izdevumu, kā arī vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas pārbaudēm KNAB lūdz noteikt 12 mēnešu termiņu.

KNAB atbalsta priekšlikumu periodiski informēt sabiedrību vienlaikus par atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī veiktajiem pasākumiem to novēršanai attiecībā uz visām iesniegtajām deklarācijām.

Lai nodrošinātu politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu izpildes kontroli, KNAB pārbauda apmēram 60 partiju ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas un iedzīvotāju iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem politisko organizāciju finansēšanā, savukārt vēlēšanu gados - priekšvēlēšanu perioda izdevumu, kā arī vēlēšanu izdevumu deklarācijas. Partiju deklarāciju pārbaudes ietvaros KNAB pieprasa un izvērtē no citām valsts institūcijām un valsts reģistriem saņemto informāciju, veic iesniegto deklarāciju un grāmatvedības dokumentu pārbaudi, kā arī pārbauda partiju saņemto dāvinājumu un ziedojumu patiesumu un likumību. Piemēram, 2002.gadā no fiziskajām personām partijas saņēmušas vairāk nekā 2000 dāvinājumus vai ziedojumus.

KNAB atzīst, ka, uzliekot pienākumu vienlaikus publiskot savu atzinumu par visām veiktajām pārbaudēm, radīsies problēmas ar administratīvā soda uzlikšanu par pārbaužu perioda sākumā atklātajiem pārkāpumiem. Turklāt tiek radīta iespēja apšaubīt juridiskās sekas par jaunatklātajiem pārkāpumiem pēc KNAB atzinuma publiskošanas, jo faktiski pretrunā ar likumu saņemtie un atsavināmie finanšu līdzekļi paliktu partiju īpašumā, tādējādi nenodrošinot likumā noteikto likumības mērķi.

Sagatavotos priekšlikumus grozījumiem 3.lasījumam Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā KNAB iesniedzis 9.decembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.