Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavotie grozījumi novērsīs nepilnības partiju finansēšanas jomā

15. Oktobris, 2003.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata, ka pēc līdzšinējās prakses analīzes sagatavotie priekšlikumi grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā adekvāti pilnveidos likumdošanu un novērsīs nepilnības partiju finansēšanas noteikumu izpildē un tās kontrolē.

Birojs vēlas vērst uzmanību, ka tā izstrādātais grozījumu projekts Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā paredz ne tikai juridisko personu izslēgšanu no ziedotāju loka, bet arī citus grozījumus. Kopumā grozījumi skar 11 no 13 likuma pantiem, kā arī ir priekšlikums minēto likumu papildināt ar jaunu normu.

Svarīgākie Biroja priekšlikumi paredz:

1) fizisko personu - ziedotāju kontroles pastiprināšanu (fiziskās personas būtu tiesīgas ziedot politiskajām organizācijām tikai finanšu līdzekļus, kuri ir deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā un par kuriem nomaksāti nodokļi),

2) biedru naudas un iestāšanās naudas maksimālās summas ierobežošanu,

3) izslēgt likuma 7.panta ceturto un piekto daļu, kas noteic partiju atmaksājamo summu ieskaitīšanu speciālā Finanšu ministrija norādītajā kontā, no kura šie naudas līdzekļi ir jāpārskaita Saeimā pārstāvētajām politiskajām organizācijām (Birojs uzskata, ka šie naudas līdzekļi ir ieskaitāmi valsts budžetā),

4) atbildības sadali par likuma normu izpildi (grozījumi precizē gan Biroja tiesības un pienākumus partiju finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē, gan partiju atbildību konstatēto pārkāpumu novēršanā),

5) vairāku likumā lietoto terminu definīciju precizēšanu, t.sk. arī starpniecības definīciju.

Birojs vērš uzmanību, ka priekšlikums izslēgt juridiskās personas no ziedotāju loka ir sagatavots, apkopojot līdzšinējo biroja praksi, un ir tieši saistīts ar priekšlikumiem par fizisko personu - ziedotāju kontroles pastiprināšanu. Tas tiek veikts, lai pilnībā izslēgtu iespēju izmantot t.s. fiktīvo uzņēmējsabiedrību par starpniekiem ziedojumos partijām, kas ir pretrunā ar likumu un neļauj gūt priekšstatu par patiesajiem ziedotājiem.

Birojs pauž neizpratni par pārmetumiem, ka, ierosinot priekšlikumu par juridisko personu izslēgšanu no ziedotāju loka, Birojs ir vēlējies atvieglot sev darbu, jo jaunu ierobežojumu noteikšana ir saistīta arī ar papildu kontroles pasākumu veikšanu, t.i., papildu pienākumiem arī Birojam.

Birojs ir sagatavojis priekšlikumus arī grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā, par starpniecību paredzot administratīvo atbildību vai kriminālatbildību. Birojs nenoliedz, ka vairāki no piedāvātajiem grozījumiem vēl ir papildus apspriežami ar citu institūciju pārstāvjiem un, iespējams, arī pilnveidojami. Vienlaikus būtu izdarāmi grozījumi vēl citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz politisko organizāciju darbību, piemēram, normatīvajos aktos, kas regulē priekšvēlēšanu aģitāciju.