Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iebilst pret LPP priekšlikumiem partiju finansēšanas likumam

21. Janvāris, 2004.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iebilst pret Latvijas Pirmās partijas (LPP) iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (turpmāk - likumprojekts) attiecībā uz ziedotāju ienākumu kontroli, kā arī uz ziedotāju loka paplašināšanu, atļaujot ziedot juridiskajām personām.

KNAB, pamatojoties uz partiju finanšu kontrolē konstatēto, savas kompetences ietvaros, norāda tālāk minēto:

Attiecībā par priekšlikumu izslēgt normu, ka dāvinājumu drīkst veikt no ienākumiem, kuri gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados

Apkopojot KNAB praksi partiju finanšu kontrolē, secināts, ka jāpastiprina fizisko personu - ziedotāju kontrole, kas vienlaikus ir cieši saistīts ar trešo personu starpniecības izslēgšanu ziedojumos partijām.

No visiem ziedotājiem, kuri KNAB snieguši paskaidrojumus, konstatēts, ka 65% personu pēdējos trīs gados nav bijuši tādi ienākumi, lai viņi spētu atvēlēt partijām tik lielas summas. Tādēļ šīs personas atsaucas uz uzkrājumiem no agrākiem laikiem un/vai atsakās sniegt skaidrojumu par naudas līdzekļu izcelsmi.

Atgādinām, ka uzsākt auditu par ienākumu izcelsmes likumību un piemērot soda sankcijas par konstatēto ienākumu nedeklarēšanu var tikai par pēdējiem 3 gadiem, līdz ar to Valsts ieņēmumu dienestam nav tiesiska pamata turpināt to ziedotāju ienākumu pārbaudi, kuri atsaucas uz ilglaicīgiem uzkrājumiem.

Pēc KNAB iegūtās informācijas ir veikti sekojoši aprēķini par Saeimā pārstāvēto partiju ziedotāju, kas ir ieradušies KNAB sniegt paskaidrojumus, ienākumu izcelsmi:

Saeimā pārstāvētās partijas

KNAB saņemto paskaidrojumu skaits[1]

Ziedotāji atsaucas uz iepriekšējos gados gūtiem ienākumiem, dāvanām un aizdevumiem

Ziedotājiem ir pietiekami
legālie ienākumi
pēdējos 3 gados

JL

35

51%

49%

LPP

39

64%

36%

PCTVL

11

100%

-

TB/LNNK

37

49%

51%

TP

117

56%

44%

ZZS

32

93%

7%

Savukārt no Valsts ieņēmumu dienestam nosūtītajiem 100 pieprasījumiem pārbaudīt fizisko personu ziedotāju ienākumu likumību un patiesumu:

 • 36% gadījumos ir noilgums un/vai pierādījumu trūkums,
 • 10% uzlikts sods,
 • 54% vēl veiks pārbaudes.

Veiktie aprēķini pierāda, ka nepieciešams uzlabot esošo situāciju un, lai visu politisko organizāciju finansējums būtu gūts no tiesiskas izcelsmes līdzekļiem, likumprojektā ir nepieciešama norma, ka ziedot var tikai no pēdējo triju gadu laikā gūtajiem ienākumiem. Tikai tad VID būs tiesisks pamats nepieciešamības gadījuma turpināt visu ziedotāju ienākumu pārbaudes un piemērot soda sankcijas par gūto ienākumu nedeklarēšanu.

Attiecībā par LPP priekšlikumu paplašināt ziedotāju loku, atļaujot ziedot juridiskajām personām, ja gada laikā nav nodokļu parādi un ziedojuma summa nepārsniedz 2% no iepriekšējā saimnieciskās darbības gada apgrozījuma

KNAB uzskata, ka juridiskās personas ir jāizslēdz no ziedotāju loka, jo jau pie esošās Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma redakcijas juridiskās personas tiek izmantotas, lai neņemtu vērā ierobežojumus fizisko personu ziedojumiem, piemēram:

 • aizliegumu ziedot anonīmi,
 • ziedojuma limitu ko var ziedot viena kalendārā gada laikā,
 • aizliegumu ziedot citu valstu pilsoņiem.

Šobrīd juridisko personu īpatsvars salīdzinājumā ar fizisko personu ziedojumiem ir ļoti mazs - Saeimā ievēlēto partiju skaitā tie ir tikai 13 %, tai skaitā:

 • uzņēmumi bez peļņas un reālas darbības, kuru kopējais ziedojumu apmērs sastāda 165 000 latus;
 • uzņēmumi, kuri ziedo no šim mērķim speciāli saņemtajiem aizņēmumiem.

LPP priekšlikums atļaut ziedot juridiskām personām ar nosacījumu, ka gada laikā nav nodokļu parādi un ziedojuma summa nepārsniedz 2% no iepriekšējā saimnieciskās darbības gada apgrozījuma, neatrisinās esošās problēmas, jo no kopējiem Biroja pārbaudīto juridisko personu ziedojumiem:

 • 39 % gadījumu ziedojumu apmērs ir lielāks par 2 % no saimnieciskās darbības gada apgrozījuma,
 • 10 % gadījumu saimnieciskās darbības gada apgrozījums ir nulle,
 • 24 % gadījumu uzņēmumi strādā ar zaudējumiem,
 • 14 % gadījumu ziedojumu summa ir lielāka par gūtu peļņu.


[1] Aprēķinā ir iekļauti dati tikai par to fizisko personu 2002. gada ziedojumiem, kas pārsniedz Ls 2000,- un kuri paskaidrojumos KNAB apgalvo, ka ir ziedojuši paši.