Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB pieņemtais lēmums par FKTK priekšsēdētāja U.Cērpa darbību

17. Oktobris, 2003.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, iepazinies ar pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos publicēto informāciju par biroja izteikto brīdinājumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam Uldim Cērpam, vērš uzmanību, ka minētājā gadījumā ir tikušas piemērotas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normas, kas nosaka aizliegumu izdot administratīvos aktus un veikt uzraudzības funkcijas attiecībā uz saviem darījumu partneriem.

Pārbaudē tika noskaidrots, ka U.Cērps bija AAS "Seesam Latvia" darījumu partneris laika periodā no 2001.gada 14.jūlija līdz 2002.gada 14.jūlijam saistībā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu ar AAS "Seesam Latvia".

Šajā laika posmā U.Cērps saņēma no AAS "Seesam Latvia" apdrošināšanas prēmiju, kuras summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, tādējādi gūstot materiālu labumu.

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta 4.punktu par darījumu partneri uzskatāma fiziskā vai juridiskā persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņā ar šā likuma noteikumiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar valsts amatpersonu.

Šā likuma 24.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka valsts amatpersonu deklarācijās norāda informāciju par valsts amatpersonu veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Savukārt 2003.gada 25.martā un 2.maijā U.Cērps, būdams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs, izskatīja sūdzību par AAS "Seesam Latvia" darbību saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksas aizkavēšanu un izdeva administratīvo aktu attiecībā uz savu bijušo darījumu partneri, neievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta otrās daļas noteikumus.

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta otro daļu valsts amatpersona nedrīkst izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz saviem darījumu partneriem arī divus gadus pēc līgumisko attiecību izbeigšanās.

Ja valsts amatpersonai jāveic iepriekš minētās funkcijas attiecībā uz savu darījumu partneri, tad, lai novērstu interešu konfliktu, atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 20.pantam, tai ir pienākums ar rakstveida rīkojumu nodot sūdzības, šajā gadījumā par AAS "Seesam Latvia" darbību saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksas aizkavēšanu, izskatīšanai citai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai.

Vēršam uzmanību, ka likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ierobežojumi attiecas tikai uz tiem darījuma partneriem, ar kuriem veikti darījumi, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas (saskaņā ar iepriekš minēto likuma 1.panta 4.punktu un 24.panta pirmās daļas 9.punktu).

Tādējādi minētā gadījuma uzskatīšana par analoģisku jebkuriem citiem gadījumiem, kad valsts amatpersona slēdz darījumus par mazākām summām, nav korekta un norāda tikai uz to, ka atsevišķas personas nezina likuma prasības.