Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB atklātie pārkāpumi partiju finansēšanā

21. Novembris, 2003.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pabeidzis 2002.gada ikgadējo finansiālo darbības deklarāciju un 2002.gadā saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudi par Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partiju (LSDSP), Tautas partiju, partiju " Jaunais Laiks", apvienību "Tēvzemei un Brīvībai"/ LNNK (TB/LNNK) un Latvijas Pirmā partiju (LPP).

Pārbaužu ietvaros ir konstatēti šādi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas (turpmāk - Likuma) likuma pārkāpumi:

1. Saskaņā ar Likuma 4.panta trešo daļu desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko vai juridisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

1.1. 2002.gada jūlijā LSDSP saņēmusi dāvinājumu - atsvabināta no pienākuma apmaksāt rēķinu par afišu izlīmēšanu partijas izbraukuma sēdei - 21,24 latu apmērā, par kuru Birojā netika iesniegta informācija publicēšanai internetā un tas netika atspoguļots nevienā no Partijas 2002.gada ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas ienākumu un izdevumu pozīcijām.

1.2. 2002.gada 11.septembrī LSDSP saņēmusi ziedojumu 1000,00 latu apmērā, kurš netika deklarēts Birojā un līdz ar to netika publicēts internetā, pārkāpjot Likuma 4.panta trešo daļu.

1.3. Partija "Jaunais laiks" saņēmusi divus atsevišķus ziedojumus 200,00 latu apmērā 2002.gada 21.martā un 2002.gada 26.martā, bet Birojā iesniegusi sarakstu par saņemtajiem ziedojumiem kā par vienu kopsummu.


Tab.Nr.1

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa

latos

LSDSP

07.2002.

21,24

LSDSP

09.2002.

1000,00

Jaunais laiks

03.2002.

200,00

Jaunais laiks

03.2002.

200,00

Kopā

1421,24

2. Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu (spēkā līdz 26.06.2002.) visi finanšu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi) tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā.

2.1. Pamatojoties uz apvienības TB/LNNK pārbaudei iesniegtajiem grāmatvedības dokumentiem, ir konstatēts, ka Apvienība ir saņēmusi divas biedru naudas kopsummā 1100,00 latu apmērā, kas iemaksātas apvienības kasē. Savukārt grāmatvedības uzskaites reģistros un KNAB iesniegtajās atskaitēs šos maksājumus partija deklarējusi kā saņemtos ziedojumus, kas neatbilst pārbaudei iesniegtajiem dokumentiem.

Tab.Nr.3

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa

latos

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

05.2002.

500,00

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

05.2002.

600,00

Kopā

1100,00

2.2. Pamatojoties uz 2003.gada 10.novembrī Birojā saņemtajiem TB/LNNK ziedotāju paskaidrojumiem par attiecīgo ziedojumu veikšanu, ir konstatēts, ka Tabulā Nr.4 uzskaitītos ziedojumus finanšu līdzekļu veidā 24 500,00 latu apmērā personas ir iemaksājušas skaidrā naudā apvienības kasē, saņemot iemaksu apliecinošu dokumentu, kas ir pretrunā ar Likuma 6.panta otrās daļas prasībām. Apvienības grāmatvedībā kases uzskaites dokumentos minētās summas nav uzrādītas.

Tab.Nr.4

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa

latos

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

01.2002.

500,00

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

03.2002.

2000,00

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

03.2002.

9000,00

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

04.2002.

9500,00

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK

04.2002.

3500,00

Kopā

24 500,00

2.3. Tautas partija ir saņēmusi ziedojumus 2467,00 latu apmērā (ziedojumu uzskaitījumu skatīt tabulā Nr.5), kuri saskaņā ar kases ieņēmumu orderiem bija iemaksāti partijas kasē, nevis bankas kontā, kas ir pretrunā ar Likuma 6.panta otrās daļas prasībām.

Tab.Nr.5

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa

latos

Tautas partija

01.2002.

10,00

Tautas partija

01.2002.

10,00

Tautas partija

01.2002.

5,00

Tautas partija

01.2002.

5,00

Tautas partija

01.2002.

5,00

Tautas partija

01.2002.

10,00

Tautas partija

01.2002.

15,00

Tautas partija

01.2002.

100,00

Tautas partija

01.2002.

290,00

Tautas partija

01.2002.

2,00

Tautas partija

02.2002.

10,00

Tautas partija

02.2002.

30,00

Tautas partija

02.2002.

150,00

Tautas partija

02.2002.

25,00

Tautas partija

02.2002.

15,00

Tautas partija

02.2002.

20,00

Tautas partija

08.2002.

150,00

Tautas partija

03.2002.

240,00

Tautas partija

03.2002.

50,00

Tautas partija

03.2002.

50,00

Tautas partija

04.2002.

150,00

Tautas partija

05.2002.

30,00

Tautas partija

05.2002.

250,00

Tautas partija

05.2002.

250,00

Tautas partija

05.2002.

80,00

Tautas partija

05.2002.

150,00

Tautas partija

05.2002.

15,00

Tautas partija

05.2002.

50,00

Tautas partija

05.2002.

150,00

Tautas partija

06.2002.

150,00

Kopā

2467,00

3. Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu (spēkā no 27.06.2002.) visi finanšu līdzekļu dāvinājumi, kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas bankas kontā.

3.1. Pamatojoties uz iesniegtajiem grāmatvedības dokumentiem ir konstatēts, ka Tautas partija ir saņēmusi ziedojumus 510,00 latu apmērā (ziedojumu uzskaitījumu skatīt tabulā Nr.6), kuru summa pārsniedz 100 latus un kuri saskaņā ar kases ieņēmumu orderiem bija iemaksāti partijas kasē, nevis bankas kontā, kas ir pretrunā ar Likuma 6.panta otrās daļas prasībām.

Tab.Nr.6

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa

latos

Tautas partija

07.2002.

150,00

Tautas partija

10.2002.

360,00

Kopā

510,00

4. Saskaņā ar Likuma 6.panta trešo daļu ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas), izmantojot trešo personu starpniecību.

4.1. Pamatojoties uz partiju ziedotāju sniegtajiem paskaidrojumiem par attiecīgo ziedojumu iemaksu, ir konstatēts, ka tabulā Nr.7 uzskaitītajos gadījumos pretrunā ar Likuma 6.panta trešās daļas prasībām ziedojumi ir saņemti no personām, kas ir bijuši starpnieki.

Tab.Nr.7

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa latos

LSDSP

11.2002.

9 400,00

Kopā

9 400,00

Jaunais Laiks

10.2002.

1 000,00

Jaunais Laiks

10.2002.

1 000,00

Jaunais Laiks

09.2002.

9 000,00

Jaunais Laiks

01.2002.

2 500,00

Kopā

13500,00

Tautas partija

09.2002.

7 000,00

Tautas partija

08.2002.

4 000,00

Kopā

11 000,00

4.2. Pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izziņu par personas miršanas datumu, ir konstatēts, ka LSDSP 2003. gada 18. februārī ir saņēmusi ziedojumu 9 050,00 latu no personas, kas ziedošanas brīdī ir jau bijusi mirusi.

Tab. Nr.2

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa latos

LSDSP

02.2003.

9 050,00

Kopā

9 050,00

4.3. Pamatojoties uz personu sniegtajiem paskaidrojumiem un bankas kases ieņēmumu orderiem par attiecīgo ziedojumu pārskaitīšanu ir konstatēts, ka, veicot šos ziedojumus ir izmantoti citu personu dati un tabulā Nr.7 norādītās personas nekad nav ziedojušas tabulā norādītās summas, kas ir pretrunā Likuma 6.panta trešās daļas prasībām.

Tab. Nr.7

Politiskā organizācija

Ziedojuma saņemšanas datums

Ziedojuma summa latos

Jaunais Laiks

09.2002.

9 000,00

Kopā

9 000,00

Tautas partija

05.2002.

5 000,00

Tautas partija

05.2002.

5 000,00

Kopā

10 000,00

Likuma 7.panta trešā daļa nosaka, ka, ja politiskā organizācija (partija) saņem anonīmu dāvinājumu (ziedojumu) vai arī dāvinājumu (ziedojumu), kas ir pretrunā šā likuma 4. un 6.panta noteikumiem, finanšu līdzekļi piecu dienu laikā pēc saņemšanas jāpārskaita Finanšu ministrijas norādītajā kontā.

5. Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu fiziskā vai juridiskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.

Pamatojoties uz LSDSP iesniegtajiem dokumentiem un ziedotāja paskaidrojumiem, konstatēts, ka partija no šīs fiziskās personas saņēmusi ziedojumus kopā 10 005,00 latu apmērā, kas ir pretrunā ar Likuma 4.panta otrās daļas prasībām. Atļautā ziedojumu summa pārsniegta par 5,00 latiem.

6. Birojam ir sniegta neprecīza informācija par saņemtajiem ziedojumiem, kas ir pretrunā ar Likuma 4.panta trešās daļas prasībām.

Partija "Jaunais laiks" Birojam kļūdaini divas reizes norādījusi, ka saņēmusi vienu un to pašu ziedojumu 7271,16 USD apmērā.

Biroja pieņemtie lēmumi

Ievērojot to, ka līdz 2003.gada 21.novembrim visi nelikumīgi saņemtie finanšu līdzekļi nav pārskaitīti Finanšu ministrijas speciālajā kontā, atbilstoši Likuma 13.pantam un ir nepieciešams labot pieļautās kļūdas grāmatvedībā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nolemj:

1) Uzdot partijai "Jaunais laiks" līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt Birojā precizētus 2002.gadā saņemto ziedojumu sarakstus;

2) Uzdot partijai "Jaunais laiks" līdz 2003.gada 2.decembrim pārskaitīt ziedojumu summu 11 000,00 latu apmērā Finanšu ministrijas norādītajā kontā un iesniegt Birojā maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā;

3) Uzdot LSDSP līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt precizētu 2002.gada ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

4) Uzdot LSDSP līdz 2003.gada 2.decembrim pārskaitīt ziedojumu summu 18 455,00 latu apmērā Finanšu ministrijas norādītajā kontā un iesniegt Birojā maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā;

5) Uzdot Tautas partijai līdz 2003.gada 2.decembrim pārskaitīt ziedojumu summu Ls 21 000,00 apmērā Finanšu ministrijas speciālajā kontā un iesniegt Birojā maksājuma uzdevuma eksemplāru par ziedojumu summas pārskaitīšanu Finanšu ministrijas norādītajā kontā;

6) Uzdot apvienībai Tēvzemei un Brīvībai /LNNK līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt Birojā precizētas atskaites par 2002.gadu;

7) Uzdot apvienībai Tēvzemei un Brīvībai /LNNK līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt precizētus grāmatvedības uzskaites reģistrus (žurnālorderus un galveno grāmatu) par 2002.gadu;

8) Uzdot apvienībai Tēvzemei un Brīvībai /LNNK līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt bankas norēķinu kontā saņemto ziedojumu 24 500,00 latu apmērā skaidrās naudas iemaksas orderu kopijas, kā arī iesniegt Apvienības grāmatvedībā izrakstītos kases ieņēmumu orderus, kas apliecina skaidrā naudā saņemtos ziedojumu iepriekš minētajā kopsummā;

9) Uzdot Latvijas Pirmajai partijai līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt precizētu 2002.gada ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju;

10) Uzdot Latvijas Pirmajai partijai līdz 2003.gada 2.decembrim iesniegt LPP grāmatvedībā izrakstītos kases ieņēmumu orderus par skaidrā naudā saņemtajiem ziedojumiem vai LPP bankas norēķinu kontā saņemto ziedojumu skaidrās naudas iemaksas orderu kopijas (ar maksātāju parakstiem) par kopējo summu 57 750,00 latu.