Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB arī atkārtoti M.Knoka darbībā konstatē likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu

3. Decembris, 2003.

Atkārtoti pārbaudot Valsts civildienesta pārvaldes Civildienesta kontroles daļas vadītāja Māra Knoka darbības likumību, viņam pildot pārvaldes priekšnieka pienākumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) secinājis, ka viņš faktiski realizējis savas valsts amatpersonas pilnvaras interešu konflikta situācijā, jo pieņēmis lēmumu, kas skar viņa personīgās un mantiskās intereses, tādējādi pārkāpjot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta pirmās daļas noteikumus.

Izvērtējot atkārtotās pārbaudes ietvaros papildu saņemto informāciju un paskaidrojumus, KNAB konstatējis, ka M.Knoks nav pildījis likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - Likums) 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pienākumu nekavējoties rakstveidā informēt augstāku valsts amatpersonu (šajā gadījumā - Ministru prezidentu) par savu mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kas ietilpst tās amata pienākumos. Savukārt saskaņā ar Likuma 21.panta otro daļu augstāka valsts amatpersona pēc minētās informācijas saņemšanas uzdod attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai.

Pārbaudes rezultātā noskaidrots, ka M.Knoks sākotnēji (10.aprīlī) pieņēmis lēmumu attiecībā uz sevi un tikai tad (11.aprīlī) informējis Ministru prezidentu par savu lēmumu. Turklāt, izvērtējot M.Knoka vēstuli Ministru prezidentam, KNAB secinājis, ka sniegtā informācija nav atbilstoša Likumā noteiktajai informācijai, kuru M.Knokam bija jāsniedz augstākai valsts amatpersonai situācijā, kad viņš bija nonācis interešu konflikta situācijā. M.Knoks nav informējis Ministru prezidentu, ka lēmuma pieņemšana par mēnešalgas paaugstināšanu Civildienesta kontroles daļas vadītājam ir pretrunā ar Likuma normām, jo minētais lēmums skāra viņa personiskās un mantiskās intereses.

Vienlaikus KNAB atzīst, ka Civildienesta kontroles daļas vadītājs M.Knoks, neievērojot Likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu, faktiski nav guvis papildus ienākumus, jo laikā no 2003.gada 2.aprīļa līdz 19.maijam viņš saņēma tikai vienu algu.

Valsts civildienesta pārvaldes Civildienesta kontroles daļas vadītāja M.Knoka darbības likumības atkārtotu izvērtēšanu KNAB uzsāka pēc Ministru prezidenta E.Repšes 2003.gada 30.septembra vēstulē izteiktā lūguma.