Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

KNAB administratīvi soda Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieci

10. Maijs, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 21.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniecei Ludmilu Vorobjovu konstatēja, ka L.Vorobjova nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu.

KNAB administratīvi soda Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” vadītāju

10. Maijs, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 21.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” vadītāju Ilzi Kuzminu, konstatēja, ka I.Kuzmina nav ievērojusi  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta  piektajā daļā un  noteiktos amata savienošanas ierobežojumus un 9.pantā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Siguldas novada domes Allažu pagasta pārvaldes vadītāju

10. Maijs, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 20.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Siguldas novada domes Allažu pagasta pārvaldes vadītāju Viju Vāveri, konstatēja, ka V.Vāvere nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Siguldas novada domes izpilddirektori

9. Maijs, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 20.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Siguldas novada domes izpilddirektori Jeļenu Zarandiju, konstatēja, ka J.Zarandija nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieku

9. Maijs, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 16.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Raiti Azinu, konstatēja, ka R.Azins nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda Valsts robežsardzes koledžas direktoru

11. Aprīlis, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 15.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Valsts robežsardzes koledžas direktoru Arvīdu Liepiņu, konstatēja, ka A.Liepiņš nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā un 18.pantā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.

KNAB administratīvi soda Dobeles novada Auru pagasta pārvaldes vadītāju

10. Aprīlis, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 15.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Dobeles novada Auru pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Ozoliņu, konstatēja, ka J.Ozoliņš nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Brocēnu novada domes deputātu

8. Marts, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 6.decembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Brocēnu novada domes deputātu Ansi Ābulu, konstatēja, ka A.Ābuls nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 10.panta ceturtajā daļā noteiktos komercdarbības ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Līgatnes novada domes Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāju

6. Marts, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 30.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Līgatnes novada domes (Dome) Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāju Daci Gradovsku, konstatēja, ka D.Gradovska nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu.

KNAB administratīvi soda Aglonas novada domes izpilddirektori

13. Janvāris, 2017.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 22.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Aglonas novada domes izpilddirektori Inetu Pogu, konstatēja, ka I.Poga nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļa (redakcija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim)  noteikto amata savienošanas aizliegumu.