Priekšnieks Jēkabs Straume

Екабс Страуме

Начальник Бюро
Priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule

Инета Цируле

Заместитель начальника по вопросам следствия
Priekšnieka vietnieks operatīvo darbību jautājumos Jānis Roze

Янис Розе

Заместитель начальника по оперативным вопросам