1. Decembris, 2005.

Latvija uzsākusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas parakstīšanas un ratifikācijas procesu - 2004.gada 25.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts par pievienošanos Konvencijai un Ministru kabinets to atbalstīja 2005.gada 12.aprīlī (likums spēkā no 2005.gada 1.decembra). ANO Pretkorupcijas konvenciju Latvijas pārstāvis parakstīja 2005.gada 19.maijā ANO galvenajā mītnē. Konvencija stāsies spēkā 2005.gada 14.decembrī. Patlaban to ir parakstījušas 133 un ratificējušas - 32 valstis.

ANO Pretkorupcijas konvencija nosaka daudzpusēju pieeju korupcijas problēmai - sākot ar korupcijas cēloņu un iespēju novēršanu, korupcijas novēršanas stratēģiju izstrādāšanu, sabiedrības iesaistīšanu cīņā pret korupciju un beidzot ar pretkorupcijas iestāžu izveidošanu, koruptīvas rīcības atzīšanu par noziedzīgu nodarījumu visās tās izpausmes formās, starptautisko sadarbību koruptīvu noziegumu novēršanā, izmeklēšanā un vainīgo tiesāšanā.