Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Kontakti

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Adrese: Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010

Darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.00

Ziņojuma centra tālrunis: +371 67356161 (darba dienās no plkst.08.30–17.00)

Uzticības tālrunis: 8000 20 70 (diennakts uzticības tālrunis; ziņojumiem par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem)

Elektroniskais pasts: knab@knab.gov.lv

Mediju jautājumiem: 26334462, prese@knab.gov.lv

Iesnieguma veidlapa ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu (lejupielādēt failu)

KNAB struktūra

Amatpersonu un struktūrvienību tālruņi

Priekšnieks

Jēkabs Straume

www_majaslapai_straume.jpg (54,42 KB)

67356161

28665995*

*dienesta mob.tālrunis darba dienās 8.30-17.00,

citā laikā- 80002070

Jekabs.Straume[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieks operatīvo darbību jautājumos

Jānis Roze

www_majaslapai_web_roze.jpg (50,56 KB)

67356161 Janis.Roze[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieka izmeklēšanas darbību jautājumos p.i. Ineta Cīrule 67356151 Ineta.Cirule[at]knab.gov.lv
Priekšnieka padomnieks

Māra Priedīte

marap-foto_www.jpg (37,07 KB)

67356172

26431912

 Mara.Priedite[at]knab.gov.lv
Iekšējais auditors Antra Bogdanova 67797202 Antra.Bogdanova[at]knab.gov.lv
Pirmā pārvalde
Pārvaldes priekšnieka p.i.
Anna Aļošina 67797258 Anna.Alosina[at]knab.gov.lv

Pirmās pārvaldes Otrā nodaļa

Nodaļas priekšnieka p.i. Inese Zelča 67797209 Inese.Zelca[at]knab.gov.lv

Pirmās pārvaldes Ceturtā nodaļa

Nodaļas priekšnieka p.i. Inta Nolle 67356189 Inta.Nolle[at]knab.gov.lv
Galvenais inspektors (izglītošana) Dāvis Sirmais 67797260 Davis.Sirmais[at]knab.gov.lv
Galvenais inspektors (starptautiskās attiecības) Sandra Kaire 67797221 Sandra.Kaire[at]knab.gov.lv
Otrā pārvalde
Pārvaldes priekšnieks Ineta Cīrule 67356151 Ineta.Cirule[at]knab.gov.lv

Otrās pārvaldes Pirmā nodaļa

Nodaļas priekšnieks Anda Rumjanceva 67797234 Anda.Rumjanceva[at]knab.gov.lv

Otrās pārvaldes Otrā nodaļa

Nodaļas priekšnieka p.i. Andrejs Lisenko 67797233 Andrejs.Lisenko[at]knab.gov.lv
Trešā pārvalde
Pārvaldes priekšnieks Andris Donskis 67797281 Andris.Donskis[at]knab.gov.lv
Trešās pārvaldes Pirmā nodaļa
Nodaļas priekšnieks Amīlija Raituma 67356147, 26304880 Amilija.Raituma[at]knab.gov.lv
Trešās pārvaldes Otrā nodaļa
Nodaļas priekšnieks Aigars Prusaks 67797230 Aigars.Prusaks[at]knab.gov.lv
Pirmā atsevišķā nodaļa
Nodaļas priekšnieks Zane Gintere 67356135 Zane.Gintere[at]knab.gov.lv
Otrā atsevišķā nodaļa
Nodaļas priekšnieka p.i. Nataļja Titova 67797215 Natalja.Titova[at]knab.gov.lv
Trešā atsevišķā nodaļa
Nodaļas priekšnieks Ingrīda Griņēviča 67356153 Ingrida.Grinevica[at]knab.gov.lv
Ceturtā atsevišķā nodaļa
Nodaļas priekšnieka p.i. Zane Gokbaga 67356162 Zane.Gokbaga[at]knab.gov.lv
Piektā atsevišķā nodaļa idn[at]knab.gov.lv
Sestā atsevišķā nodaļa
Nodaļas priekšnieks Vita Meiere-Meire 67797248 Vita.Meiere-Meire[at]knab.gov.lv

 

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Iesnieguma veidlapa, ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu word un pdf formātā.

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

KNAB priekšnieks un priekšnieka vietnieki jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst KNAB kompetencē, apmeklētājus pieņem reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā ceturtdienā laikā no plkst.15.30 līdz plkst.17.00. Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts jautājumu kopums, par ko persona vēlas pārrunāt ar attiecīgo KNAB amatpersonu. Par konkrētu apmeklējuma laiku pie minētajām amatpersonām nepieciešams pieteikties, iepriekš zvanot uz tālruni 67356161.

Persona par KNAB kompetencē esošajiem problēmjautājumiem var vērsties pie Pirmās atsevišķās nodaļas priekšnieka katras nedēļas trešdienā no plkst. 8.30 līdz plkst.16.30. Par iespējamo tikšanās laiku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot uz tālruni 67356161.

Bankas rekvizīti:

Reģ.nr. 90001427791
Valsts kase
Kods TRELLV22

Konta nr. LV52TREL2040007022000