Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Kontakti

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Adrese: Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010

Darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.00

Ziņojuma centra tālrunis: +371 67356161 (darba dienās no plkst.08.30–17.00)

Uzticības tālrunis: 8000 20 70 (diennakts uzticības tālrunis; ziņojumiem par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem)

Elektroniskais pasts: knab@knab.gov.lv

Iesnieguma veidlapa ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu (lejupielādēt failu)

Iesnieguma veidlapa Trauksmes cēlēja ziņojumam ( lejupielādēt failu)

Mediju jautājumiem: 26334462, prese@knab.gov.lv

KNAB struktūra

Amatpersonu un struktūrvienību tālruņi

Priekšnieks

Jēkabs Straume

www_majaslapai_straume.jpg (54,42 KB)

67356161

28665995*

26334462**

*dienesta mob.tālrunis darba dienās 8.30-17.00,
citā laikā- 80002070

**mediju jautājumiem

Jekabs.Straume[at]knab.gov.lv
Priekšnieka padomnieks

Māra Priedīte

marap-foto_www.jpg (37,07 KB)

67356172

26431912

Mara.Priedite[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieks izmeklēšanas darbību jautājumos

Ineta Cīrule

www_majaslapai_cirule.jpg (42,96 KB)

67356161 Ineta.Cirule[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieks operatīvo darbību jautājumos

Jānis Roze

www_majaslapai_web_roze.jpg (50,56 KB)

67356161 Janis.Roze[at]knab.gov.lv
Iekšējais auditors Antra Bogdanova 67797202 Antra.Bogdanova[at]knab.gov.lv
Pirmā pārvalde (Stratēģiskā pārvalde)
Pārvaldes priekšnieks
Anna Aļošina 67797258 Anna.Alosina[at]knab.gov.lv

Pirmās pārvaldes Otrā nodaļa (Politikas plānošanas nodaļa)

Nodaļas priekšnieks Inese Zelča 67797209 Inese.Zelca[at]knab.gov.lv

Pirmās pārvaldes Ceturtā nodaļa (Stratēģiskās komunikācijas nodaļa)

Nodaļas priekšnieka p.i. Inta Nolle

67356189

26334462*

*mediju jautājumiem

Inta.Nolle[at]knab.gov.lv
Galvenais inspektors (izglītošana) Dāvis Sirmais 67797260 Davis.Sirmais[at]knab.gov.lv
Otrā pārvalde
(Kriminālprocesuālo izmeklēšanu pārvalde)
Pārvaldes priekšnieka p.i. Anda Rumjanceva 67797234 Anda.Rumjanceva[at]knab.gov.lv

Otrās pārvaldes Pirmā nodaļa (Izmeklēšanas nodaļa)

Nodaļas priekšnieks Anda Rumjanceva 67797234 Anda.Rumjanceva[at]knab.gov.lv

Otrās pārvaldes Otrā nodaļa (Izmeklēšanas nodaļa)

Nodaļas priekšnieks Andrejs Lisenko 67797233 Andrejs.Lisenko[at]knab.gov.lv
Trešā pārvalde (Administratīvi procesuālo
izmeklēšanu pārvalde)
Pārvaldes priekšnieks Andris Donskis 67797281 Andris.Donskis[at]knab.gov.lv
Trešās pārvaldes Pirmā nodaļa (Politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļa)
Nodaļas priekšnieks Amīlija Raituma 67356147, 26304880, 29482075 Amilija.Raituma[at]knab.gov.lv
Trešās pārvaldes Otrā nodaļa (Administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas nodaļa)
Nodaļas priekšnieka p.i. Anita Kodola 67797280 Anita.Kodola[at]knab.gov.lv
Pirmā atsevišķā nodaļa (Lietvedība)
Nodaļas priekšnieks Zane Gintere 67356135 Zane.Gintere[at]knab.gov.lv
Otrā atsevišķā nodaļa (Juridiskā nodaļa)
Nodaļas priekšnieka p.i. Nataļja Titova 67797215 Natalja.Titova[at]knab.gov.lv
Trešā atsevišķā nodaļa (Finanšu nodaļa)
Nodaļas priekšnieks Ingrīda Griņēviča 67356153 Ingrida.Grinevica[at]knab.gov.lv
Ceturtā atsevišķā nodaļa (Nodrošinājuma nodaļa)
Nodaļas priekšnieks Zane Gokbaga 67356162 Zane.Gokbaga[at]knab.gov.lv
Piektā atsevišķā nodaļa (Iekšējās drošības nodaļa)
idn[at]knab.gov.lv
Sestā atsevišķā nodaļa (Personālvadības nodaļa)
Nodaļas priekšnieks Vita Meiere-Meire 67797248 Vita.Meiere-Meire[at]knab.gov.lv

 

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Iesnieguma veidlapa, ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu word un pdf formātā.

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

KNAB priekšnieks un priekšnieka vietnieki jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst KNAB kompetencē, apmeklētājus pieņem reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā ceturtdienā laikā no plkst.15.30 līdz plkst.17.00. Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts jautājumu kopums, par ko persona vēlas pārrunāt ar attiecīgo KNAB amatpersonu. Par konkrētu apmeklējuma laiku pie minētajām amatpersonām nepieciešams pieteikties, iepriekš zvanot uz tālruni 67356161.

Persona par KNAB kompetencē esošajiem problēmjautājumiem var vērsties pie Pirmās atsevišķās nodaļas priekšnieka katras nedēļas trešdienā no plkst. 8.30 līdz plkst.16.30. Par iespējamo tikšanās laiku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot uz tālruni 67356161.

Bankas rekvizīti:

Reģ.nr. 90001427791
Valsts kase
Kods TRELLV22

Konta nr. LV52TREL2040007022000