Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Kontakti

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Adrese: Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010

Ziņojumu centra tālrunis 67356161 (darba dienās no plkst.08:30–17:00)

Uzticības tālrunis: 8000 20 70 (diennakts uzticības tālrunis; informācijai par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem)

Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00

Elektroniskais pasts: knab@knab.gov.lv

Iesnieguma veidlapa ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu ( lejupielādēt failu)

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

KNAB priekšnieks un priekšnieka vietnieki jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst KNAB kompetencē apmeklētājus pieņem reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā ceturtdienā laikā no plkst.15.30 līdz plkst.17.00. Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts jautājumu kopums, par ko persona vēlas pārrunāt ar attiecīgo KNAB amatpersonu. Par konkrētu apmeklējuma laiku pie minētajām amatpersonām nepieciešams pieteikties, iepriekš zvanot uz tālruni 67356161.

Persona par KNAB kompetencē esošajiem problēmjautājumiem var vērsties pie KNAB Lietvedības nodaļas galvenā speciālista (iesniegumu pieņemšanas jautājumos) katras nedēļas trešdienā no plkst.08:30 līdz plkst.16:30. Par iespējamo tikšanās laiku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot uz tālruni 67356161.

Bankas rekvizīti:

Reģ.nr. 90001427791
Valsts kase
Kods TRELLV22

Konta nr. LV52TREL2040007022000

KNAB struktūra

Amatpersonu un struktūrvienību tālruņi

Priekšnieks

Jēkabs Straume

www_majaslapai_straume.jpg (54,42 KB)

67356161

28665995*

*dienesta mob.tālrunis darba dienās 8:30-17:00,

citā laikā- 80002070

Jekabs.Straume[at]knab.gov.lv
Priekšnieka vietnieks Jānis Roze

www_majaslapai_web_roze.jpg (50,56 KB)

67356161 Janis.Roze[at]knab.gov.lv
Priekšnieka padomnieks

Māra Priedīte marap-foto_www.jpg (37,07 KB)

67356172

26431912

 Mara.Priedite[at]knab.gov.lv
Lietvedības nodaļa
     
Vadītājs Ļubova Blūma 67356185 Lubova.Bluma[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (iesniegumu pieņemšana) Rita Levane 67356161

 

Rita.Levane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (lietvedība) Inese Mozja 67797282 Inese.Mozja[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (lietvedība) Ieva Čodare 67356140 Ieva.Codare[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (lietvedība un arhīvs) Everita Ķestere 67797213 Everita.Kestere[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Jūlija Gaļkēviča 67797247 Julija.Galkevica[at]knab.gov.lv
Iekšējais auditors      
Galvenais speciālists Antra Bogdanova 67797202 Antra.Bogdanova[at]knab.gov.lv
Iekšējās drošības nodaļa     idn[at]knab.gov.lv
       
Juridiskā nodaļa      
Nodaļas vadītājs Ieva Otomere 67797254 Ieva.Otomere[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Natalja Titova 67797215 Natalja.Titova[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (personāls) Vita Meiere-Meire 67797248 Vita.Meiere-Meire[at]knab.gov.lv
Finanšu nodaļa      
Nodaļas vadītājs Ingrīda Griņēviča 67356153 Ingrida.Grinevica[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ieva Jermaka 67797255 Ieva.Jermaka[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ilona Kikuste 67356200 Ilona.Kikuste[at]knab.gov.lv
Nodrošinājuma nodaļa      
Nodaļas vadītājs Sanita Lapiņa 67797205 Sanita.Lapina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Arita Pukne 67797216 Arita.Pukne[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Zane Gokbaga 67356162 Zane.Gokbaga[at]knab.gov.lv
Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļa    29482075  
Nodaļas vadītājs Amīlija Raituma

67356147

26304880

Amilija.Raituma[at]knab.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Vineta Ostrovska  67797265 Vineta.Ostrovska[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Dina Benefelde  67797268 Dina.Benefelde[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Inga Zeltiņa  67797262 Inga.Zeltina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Laura Riņķe  67356157 Laura.Rinke[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ilona Marciļonoka  67797264 Ilona.Marcilonoka[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Karīna Poļanska  67356190 Karina.Polanska[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Olga Macujeva  67797263 Olga.Macujeva[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Sanita Valaine  67797266 Sanita.Valaine[at]knab.gov.lv
Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļa      
Grupas vadītājs Anna Aļošina 67797258 Anna.Alosina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Diāna Stepiņa 67797257 Diana.Stepina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Inese Zelča 67797209 Inese.Zelca[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (politikas plānošana) Alvils Strīķeris 67356168 Alvils.Strikeris[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (starptautiskās attiecības) Sandra Kaire 67797221 Sandra.Kaire[at]knab.gov.lv
Grupas vadītājs p.i. Inta Nolle 67356189 Inta.Nolle[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists (izglītošana) Dāvis Sirmais 67797260 Davis.Sirmais[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Iveta Ritere

67356173

Iveta.Ritere[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Agita Antonāne

67356136

Agita.Antonane[at]knab.gov.lv
Sabiedriskās attiecības

26334462

prese[at]knab.gov.lv

Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļa

   
Nodaļas vadītājs Andris Donskis 67797281 Andris.Donskis[at]knab.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Anita Kodola 67797280 Anita.Kodola[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Anastasija Kromane 67797279 Anastasija.Kromane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Valentīns Platkovs 67356184 Valentins.Platkovs[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Elita Garanča 67797275 Elita.Garanca[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Jānis Bautris 67797270 Janis.Bautris[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Inga Zarāne 67797277 Inga.Zarane[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ingrida Celma 67356188 Ingrida.Celma[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Ligita Fokrote 67797273 Ligita.Fokrote[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Skaidrīte Jaungaile-Gaile 67356192 Skaidrite.Jaungaile.Gaile[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Inese Eihenberga 67797274 Inese.Eihenberga[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Sigita Skrastiņa 67797269 Sigita.Skrastina[at]knab.gov.lv
Galvenais speciālists Andžela Andersone 67356195 Andzela.Andersone[at]knab.gov.lv

 

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Iesnieguma veidlapa, ziņošanai par koruptīvu pārkāpumu word un pdf formātā.