Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Iekšējā kontrole

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izstrādājis vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā (2018.)

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009. - 2013.gadam (turpmāk - programma) visām valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm nepieciešams aktualizēt pretkorupcijas pasākumu plānu.

Iekšējā audita likums (stājās spēkā 2013.gada 11.janvāra) nosaka, ka ministrijas valsts sekretārs vai iestādes vadītājs, kura uzdevums ir nodrošināt pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu ministrijas vai iestādes darbību, ir atbildīgs par risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopuma - iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu. Iespējamie korupcijas riski ir viens no risku veidiem iestādē.

Rekomendācijas:

- korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošajās institūcijās;
- korupcijas risku novēršanai būvatļauju izsniegšanas procedūrā Latvijas pašvaldībās;
- Metodika ienākumu un parādsaistību proporcijas noteikšanai.

Informatīvie materiāli:

Lai skaidrotu iekšējās kontroles elementus, KNAB ir izstrādājis infografiku, atgādinot, ka ir maldīgi uzskatīt, ka korupcijas un interešu konflikta riski attiecas tikai uz valsts amatpersonām, attiecīgi uzsverot, ka iekšējā kontrole ir jebkuras institūcijas vai uzņēmuma īstenots pasākumu kopums, kas vērsts uz tās mērķu efektīvu sasniegšanu. Infografikā norādītas tās pamatprasības, kas jāievieš jebkurā institūcijā vai uzņēmumā, lai novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus.

Infografika "Kas ir iekšējā kontrole?" (2016, latviešu valodā)

Starptautiskās Augstāko Revīzijas Iestāžu Organizācijas (INTOSAI)  Iekšējās kontroles standartu vadlīnijas valsts pārvaldes vajadzībām

KNAB sagatavotie pārskati:

- par pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts institūcijās un rekomendācijas turpmākajai darbībai;
- par pretkorupcijas pasākumu īstenošanu pašvaldību institūcijās un rekomendācijas turpmākajai darbībai.

Citi resursi: