Saziņa par priekšvēlēšanu aģitācijas jautājumiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina neskaidrību vai jautājumu par priekšvēlēšanu aģitāciju gadījumos sazināties ar iestādi, nosūtot e-pastu uz pasts@knab.gov.lv vai zvanot 67356137.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas gaidāmas 2024. gada 8. jūnijā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atbilstoši kompetencei uzraudzīs priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus saistībā ar priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai, kā arī slēpto aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām ilgs no 2024. gada 10. februāra līdz 8. jūnijam.

Aģitācijas materiālu izvietošana

Lai reklāmdevējiem būtu tiesības par maksu izvietot politisko aģitāciju priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, reklāmdevējiem ir pienākums līdz 2024. gada 11. janvārim visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam noteikt un nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus. Visi reklāmdevēju iesniegtie izcenojumi publicēti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē.

Labdarības pasākumu finansēšana u.tml. aktivitātes

Aģitācijas veicējiem ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas jānosūta paziņojums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Aģitācijas limiti

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā noteikti stingri aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz to aģitācijas materiālu izvietošanu, kas par maksu publicēti elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, preses izdevumos, publiskajās vietās un internetā. Lai nodrošinātu līdzvērtīgus aģitācijas apstākļus, politiskajām partijām, to apvienībām un nesaistītajām personām ir noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu limiti. Ierobežotie izdevumi attiecas uz politiskās reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem un dāvinājumiem.

Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmērs, kādu drīkst izlietot 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, pieejams Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnē.

Aģitācijas izcenojumi

Reklāmdevēju iesniegtie izcenojumi priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai
Skatīt vairāk

Aģitācijas limiti

Partijām noteiktie priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu limiti
Skatīt vairāk

Informatīvie materiāli par priekšvēlēšanu aģitāciju

Informatīvie materiāli par priekšvēlēšanu aģitāciju
Skatīt vairāk