18. Marts, 2008.

Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdē akceptēti KNAB sagatavotie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumi, lai pilnveidotu atbildību par politisko organizāciju (partiju) finansēšanas pārkāpumiem (pieņemti Saeimā un spēkā stāsies 2009.gada 21.janvārī).

Vienlaikus izskatīšanai Ministru kabinetā ir iesniegti arī Krimināllikuma grozījumi, kuru mērķis ir paplašināt kriminālatbildības saturu par pārkāpumiem partiju finansēšanas jomā, veidojot tādu vienotu administratīvās atbildības un kriminālatbildības sistēmu, kāda tā ir tradicionāli citās jomās un nozarēs, proti, par mazākiem pārkāpumiem noteikta administratīvā atbildība, bet par smagākiem – kriminālatbildība.

KNAB sagatavoto grozījumu mērķis ir diferencēt un pilnveidot atbildību par partiju finansēšanas pārkāpumiem, paredzot administratīvo atbildību arī partiju ziedotājiem, kā arī kriminalizējot ar partiju finansēšanas pārkāpumiem saistītas darbības, ja tās izdarītas lielā apmērā.

Pašreiz par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem neatkarīgi no dāvinājuma (ziedojuma) apmēra paredzēta administratīvā atbildība, savukārt Krimināllikumā noteikta atbildība par šauru jautājumu loku – tikai par partiju finansēšanu, izmantojot starpniecību. KNAB uzskata, ka partiju finansēšanas jomā nepieciešams noteikt kriminālatbildību arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, tādējādi pieļaujot arī to atklāšanā un izmeklēšanā izmantot kriminālprocesuālās un operatīvās darbības metodes.

Valsts sekretāru sanāksmē KNAB sagatavotie grozījumu projekti Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā tika izsludināti 2006.gada 2.novembrī un saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām.