24. Augusts, 2010.

Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta sēdē ir atbalstīti Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotie grozījumu projekti normatīvajos aktos, lai pilnveidotu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs un paplašinātu vadītāju kompetenci koruptīvu nodarījumu novēršanā.

Likumprojekti sagatavoti saskaņā ar 2009.gada 8.septembrī Ministru kabineta apstiprināto koncepciju par normatīvā regulējuma pilnveidošanas iespējām attiecībā uz tām amatpersonām, kuras sniedz informāciju par koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās.

Likumprojekti izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2009.gada 12.novembrī un saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām. *) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" Saeimā ir pieņemts trešajā lasījumā 2011.gada 28.aprīlī un stājas spēkā 1.jūnijā, savukārt likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā" Saeimā - otrajā lasījumā 2011.gada 19.maijā.