6. Janvāris, 2010.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis grozījumu projektus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu publisku pieejamību informācijai par amatpersonām, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus, un tām tām piemērotajiem sodiem.

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, sagatavotie likumprojekti paredz KNAB un citām kompetentām iestādēm tiesības informēt sabiedrību par jebkuru amatpersonu, kas izdarījusi administratīvu pārkāpumu interešu konflikta novēršanas jomā. Šādas informācijas publiska pieejamība ļautu sabiedrībai novērtēt konkrētu amatpersonu rīcību un veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.

Likumprojekti sagatavoti saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009.-2013.gadam.

Grozījumi normatīvajos aktos ir pieteikti izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 7.janvārī.