17. Janvāris, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis grozījumu projektu Ministru kabineta noteikumos par iekšējās kontroles sistēmu, lai tiešās pārvaldes iestādēs mazinātu korupcijas riskus un to novēršanai noteiktu visās iestādēs obligāti veicamus kontroles pasākumus.

Papildus jau esošajam iekšējās kontroles sistēmas vispārīgajam regulējumam KNAB rosina paredzēt speciālas prasības un procedūras korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai tiešās pārvaldes iestādēs, apzinot šiem riskiem pakļautajos amatos strādājošo darbinieku loku un attiecībā uz tiem nosakot minimālo pretkorupcijas pasākumu kopumu. Vienlaikus KNAB izstrādājis arī metodiku, kā iestāžu vadītājiem noteikt korupcijas riskiem visvairāk pakļautos amatos strādājošo darbinieku ienākumu un parādsaistību proporciju, lai konstatētu, vai šīs personas būtu iekļaujamas korupcijas riska grupā.

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts sagatavots saskaņā ar Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās, kuru 2012.gada 7.februāra sēdē apstiprināja Ministru kabinets, atbalstot KNAB piedāvāto risinājuma variantu, kas paredz institūcijām īstenot noteiktu minimālo korupcijas kontroles pasākumu kopumu, bet attiecībā uz pārējiem izvēlēties, kurš korupcijas kontroles pasākumu virziens tām būs prioritārs, ņemot vērā darba specifiku, personāla apsvērumus un līdzšinējo pieredzi.

MK noteikumu projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 17.janvārī un pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām tiks iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā.