Informatīvie ziņojumi

2015.gada 28.aprīļā Ministru kabineta sēdē tika skatīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) iesniegtais informatīvais ziņojums „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”, lai informētu par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pretkorupcijas konvencijas (Konvencija) ieviešanas novērtēšanas ietvaros Latvijai izteiktajām rekomendācijām un nodrošinātu to izpildi Latvijā.

Konvencija Latvijā stājās spēkā 2005.gada 1.decembrī, un Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē KNAB.

Konvencijas ieviešanas novērtēšanas process ir pirmais tik visaptverošs un daudzpusīgs pretkorupcijas jomas starptautiskā līguma novērtējuma mehānisms, par kura izveidi ir vienojusies starptautiskā sabiedrība, un kura mērķis ir savstarpēja novērtējuma procesā veicināt Konvencijas prasību efektīvu ieviešanu.

Ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildei nav noteikts konkrēts termiņš un paredzēta speciāla kārtība, bet saskaņā ar Konvencijas 63.panta piekto un sesto daļu par pasākumiem, kādus dalībvalstis piemērojušas Konvencijas ieviešanā, programmām, plāniem, kā arī īstenotajiem likumdošanas un administratīviem pasākumiem ir jāsniedz atskaite dalībvalstu konferencē. Nākamā Konvencijas dalībvalstu konference ir plānota 2015.gada novembrī. Līdz ar to jau šobrīd nepieciešams organizēt rekomendāciju izpildes uzsākšanu, nosakot par katra uzdevuma izpildi atbildīgās institūcijas.

Rekomendāciju izpildē atbildīgajām institūcijām jāveic vairāki pasākumi. Tieslietu ministrijai jānovērš Krimināllikuma normās noteikto sankciju nekonsekvenci, lai tā neietekmētu pretkorupcijas tiesiskā regulējuma piemērošanu un novērstu sankciju savstarpējo nesaskaņotību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sadarbībā ar Tieslietu ministriju pastāvīgās Kriminālprocesa likuma darba grupas ietvaros, kuru vada Tieslietu ministrija, jāizvērtē esošā regulējuma piemērošanas problēmas attiecībā uz kriminālatbildības piemērošanu valsts amatpersonām par līdzekļu izšķērdēšanu, mantas piesavināšanos vai citu prettiesisku rīcību ar īpašumu, kas tai uzticēts amata pilnvaru ietvaros. Savukārt Valsts kancelejai jāizstrādā likumprojekts par trauksmes cēlēju mehānisma praktisko ieviešanu.

„Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”