Aģitācija Aģitācijas limiti
4K pasākumā uzsver iekšējās pretkorupcijas kontroles nozīmi un nepieciešamību publiskā un privātā sektora organizāciju darbībā

Vakar, 8. decembrī, Starptautiskās pretkorupcijas dienas ieskaņā aizvadīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Valsts administrācijas skolas (VAS) organizētais tiešsaistes pasākums “4K”. Pasākumā augsta līmeņa eksperti diskutēja par organizāciju iekšējās pretkorupcijas kontroles būtisko lomu korupcijas risku novēršanā valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos.

Pašreizējos Covid-19 krīzes apstākļos, kad jāveic steidzamas iegādes un jāpieņem operatīvi lēmumi, publiskajos iepirkumos joprojām saglabājas augsti korupcijas riski un aktuālāks kļūst jautājums, kā panākt, lai valsts un pašvaldību budžets, kas ir sabiedrības finanšu resursi, tiktu izlietoti maksimāli lietderīgi, godprātīgi un visas sabiedrības interesēs.

Tieši ārkārtējos apstākļos palielinās organizāciju iekšējās uzraudzības mehānismu, tostarp iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas, nozīme. Lai gan  iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izstrādāšana un ieviešana ir obligāta prasība tikai publiskā sektora institūcijām, to ieteicams ieviest arī privātos uzņēmumos. Pasākuma “4K” dalībnieki akcentēja, ka šāda sistēma ne tikai samazina korupcijas riskus, bet arī var veicināt uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību, palīdz kļūt efektīvākiem un konkurētspējīgākiem.

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka tieši efektīva, uz reāliem riskiem balstīta iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēma ir viens no būtiskākajiem risinājumiem, kā uzņēmumi var strādāt godīgas konkurences apstākļos, integrēt darbā labas pārvaldības principus un nodrošināt labu reputāciju. Tāpat vienlīdz svarīgi ikvienā organizācijā ieviest ētikas kodeksu, ziņošanas kanālus, nodrošināt efektīvu datu un informācijas apmaiņu, kā arī atbilstoši riskiem organizēt darbinieku apmācības.  Par publiskā un privātā sektora organizāciju iekšējās kontroles problēmjautājumiem un to risināšanas iespējām, “4K” pasākumā diskutēja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja Dace Gaile, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa, Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola un PwC Latvija valdes priekšsēdētāja, Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes locekle Zlata Elksniņa-Zaščirinska.

KNAB pateicas moderatoram – Finanšu nozares asociācijas valdes loceklim un SIA "Tet" padomes loceklim – Jānim Brazovskim un ekspertiem. Tāpat pateicība Latvijas un ārvalstu organizāciju pārstāvjiem un ārvalstu vēstniecību Rīgā pārstāvjiem, kas tiešsaistē piedalījās “4K” konferencē. Īpašs paldies pasākuma līdzorganizatoriem – VAS.