Baltijas valstu un Polijas pretkorupcijas iestāžu pārstāvji diskutē pie galda

No 11. līdz 13. maijam Lietuvā notiek regulārais Baltijas valstu un Polijas pretkorupcijas iestāžu seminārs, kurā iestāžu vadītāji un citi pārstāvji diskutē par aktualitātēm un izaicinājumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume semināra laikā iepazīstināja ar Latvijas aktualitātēm un rezultātiem pretkorupcijas jomā, tostarp saistībā ar Ekonomisko lietu tiesas pirmā gada darbību.

J. Straume norādīja: “Aktīva prokuroru iesaiste jau no paša izmeklēšanas sākuma nodrošina veiksmīgu pirmstiesas izmeklēšanas gaitu un personu saukšanu pie kriminālatbildības. Latvija ir gājusi tālu ceļu, lai ieviestu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD un Moneyval rekomendācijas, un sasniegusi ievērojamus rezultātus korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā.”

Tāpat semināra dalībnieki diskutēja par karadarbības Ukrainā ietekmi uz pretkorupcijas jomu un reģiona sniegto atbalstu Ukrainas pretkorupcijas iestādei, Lietuvas Īpašā izmeklēšanas dienesta prezidentūru Eiropas partneri cīņai pret korupciju/Eiropas kontakttīkls cīņai pret korupciju (European Partners against Corruption/ European contact-point network against corruption – EPAC/EACN), kā arī apmainījās labajā pieredzē augsta līmeņa korupcijas apkarošanā.

Šis ir ceturtais Baltijas valstu un Polijas pretkorupcijas iestāžu vadītāju seminārs.