Informācija presei
KNAB

1. oktobrī tiešsaistē aizvadīta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvās padomes (SKP) 67. sēde. SKP locekļi un KNAB amatpersonas savstarpēji diskutēja par nepieciešamību veicināt koruptīvu darījumu atklāšanas un iztiesāšanas procesus Latvijā, valsts plānu korupcijas novēršanā un apkarošanā nākamajam periodam un vispārējām KNAB aktualitātēm.

Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa SKP locekļiem un KNAB amatpersonām  sniedza vispārēju ieskatu un informēja par līdzšinējo virzību saistībā ar premjerministra Krišjāņa Kariņa ierosinājumu veidot Tiesiskuma stiprināšanas, korupcijas un noziedzības novēršanas padomi. Klātesošie bija vienisprātis par to, cik nozīmīga un būtiska loma tiesiskuma stiprināšanā un efektīvā cīņā ar korupciju ir ne tikai starpinstitucionālajai sadarbībai, bet arī visas sabiedrības izpratnei, atbalstam un iesaistei šādos procesos.  

Sēdes laikā klātesošie tika informēti par Korupcijas novēršanas un apkarošanas plāna 2021. - 2025. gadam izstrādes virzību, norādot, ka KNAB speciālisti šobrīd izvērtē saņemtos institūciju priekšlikumus iekļaušanai šajā plānā. Tāpat sēdē pārrunāti jautājumi par KNAB kapacitātes stiprināšanu un plānotajām informatīvajām aktivitātēm, uzsverot, ka KNAB mērķtiecīgi un neatlaidīgi strādā pie korupcijas risku novērtēšanas un novēršanas, sabiedrības informēšanas un izglītošanas, kā arī nepieciešamo tiesību aktu grozījumu izstrādes.

Diskusijas noslēgumā SKP sēdes dalībnieki vienojās, ka jāturpina un jāveicina sadarbības attīstība, gan iespēju robežās biežāk organizējot SKP sēdes, gan plašāk nodrošinot informācijas apmaiņu, kā arī izmantojot publisko un privāto partnerību.

Sēdē piedalījās 15 no 20 SKP pārstāvēto nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. SKP darbojas Latvijas Juristu biedrība, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Patērētāju atbalsta centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība, Latvijas Būvnieku asociācija, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR), biedrība “Veselības projekti Latvijai”, Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Juristu apvienība, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Sabiedrība par atklātību - Delna, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Latvijas telekomunikāciju komersantu asociācija, Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Pašvaldību savienība.

SKP izveidota 2004. gadā, un tās mērķis ir nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. SKP uzdevums ir veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas KNAB par aktuāliem jautājumiem.