Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtīja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu, kurā ieguva pietiekamus pierādījumus, ka divas fiziskas personas uzdevās par valsts amatpersonām un uzkūdīja divus uzņēmuma pārstāvjus nodot viņiem kā starpniekiem kukuli. Kukuļošanas mērķis bija panākt konkrētā uzņēmuma nodokļu parāda un citu ar to saistīto naudas sodu samazinājumu.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka divas fiziskās personas vairākkārt uzdevās par valsts amatpersonām un uzkūdīja divus uzņēmuma pārstāvjus dot viņiem kā starpniekiem kukuli. Fiziskās personas pārliecināja uzņēmējus, ka kukuli nodos atbildīgajai valsts amatpersonai un tādējādi atrisinās attiecīgā uzņēmuma nodokļa parādu.

Uzņēmuma pārstāvji viltus amatpersonām nodeva kukuli – 1500 eiro un rokas pulksteni. Abas personas, kas uzdevās par valsts amatpersonām, saņemto naudu piesavinājās. Papildus viena no personām piesavinājās arī saņemto pulksteni. KNAB izmeklēšanā nekonstatēja valsts amatpersonu vai iestāžu iesaisti šajā noziedzīgajā nodarījumā.

KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule: “Viltvārži meklē aizvien jaunus veidus, kā apkrāpt uzņēmējus, un viens no šādiem veidiem ir uzdošanās par valsts amatpersonām un uzkūdīšana dot kukuli apmaiņā pret problēmas šķietamu risinājumu. Krimināllikums ir bargs un neatbrīvo kukuļotājus no kriminālatbildības pat tad, ja kukuļdevējs iekritis viltvāržu lamatās. Jebkurā situācijā, kad iedzīvotāji saņem piedāvājumu iesaistīties kukuļošanā, nekavējoties jāsazinās ar KNAB!”

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2023. gada 28. martā, izdalot to no citas lietvedībā esošas krimināllietas, un 27. novembrī rosināja prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret divām fiziskām personām par uzkūdīšanu dot kukuli valsts amatpersonai, kā arī par kukuļa, t.i., naudas, piesavināšanos personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Papildus KNAB vienai no personām inkriminēja kukuļa, t.i., pulksteņa, piesavināšanos, ko persona saņēma, uzdodoties par valsts amatpersonu. Tāpat KNAB rosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret diviem uzņēmuma pārstāvjiem par kukuļdošanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Atbildība par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem paredzēta Krimināllikuma 20. panta trešajā daļā un 323. panta otrajā daļā, 321. panta trešajā daļā, kā arī 321. panta pirmajā daļā un 323. panta otrajā daļā. KNAB, nosūtot krimināllietas materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai, noslēdza pirmstiesas izmeklēšanu. Pašlaik prokuratūrai kā procesa virzītājai jālemj par krimināllietas turpmāko virzību

KNAB vērš uzmanību, ka kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.